Ansvarsforsikring

Vores Ansvarsforsikring består af tre deldækninger

Din virksomhed kan blive mødt med erstatningskrav for en skade i forbindelse med virksomhedens almindelige drift eller de ydelser eller produkter, som virksomheden leverer. Vores Ansvarsforsikring kan hjælpe med at beskytte virksomheden mod denne type af krav.

Erhvervsansvar

Erhvervsansvar dækker skade på personer eller ting, som er sket i forbindelse med virksomhedens almindelige drift, samt uventet og utilsigtet forurening af luft, jord eller vand.

Produktansvar

Produktansvar dækker skader forårsaget af defekter ved produkter eller ydelser virksomheden har leveret.

Retshjælp

Retshjælp dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med erhvervsmæssige tvister, som danner grundlag for et civilretligt søgsmål. Det kan være i relation til kunder, ansatte, leverandører osv.