Ansvarsforsikring

Erstatningskrav

Din virksomhed kan blive mødt med et erstatningskrav for en skade, som du eller dine medarbejdere forvolder på andre eller deres ting. Et erstatningskrav kan blive dyrt, og vil i værste tilfælde kunne betyde, at du må lukke virksomheden. Med en ansvarsforsikring behandler vi eventuelle krav, der rettes mod dig og betaler såfremt du er erstatningsansvarlig. Hvis du ikke er erstatningsansvarlig, friholder vi dig på dine vegne, for uberettigede krav.

Ansvarsforsikringen dækker som basis

  • Erhvervsansvar

Vi dækker erstatningsansvar for skader forvoldt på personer eller ting, som er sket i forbindelse med virksomhedens almindelig drift samt uventet og utilsigtet forurening af luft, jord eller vand. Endvidere dækkes også hus- og grundejeransvar i forbindelse med virksomhedens drift.

Tilvalgsmuligheder til ansvarsforsikringen

  • Produktansvar
  • Retshjælp

Produktansvar dækker erstatningsansvar for skader forårsaget af fejl eller mangler, ved produkter eller ydelser, som virksomheden har leveret, hvor retshjælp dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med visse erhvervsmæssige tvister, som kan være i relation til kunder, ansatte, leverandører osv.

Endvidere kan du, alt efter hvilken type virksomheder du driver, få udvidet forsikringen til også at dække bl.a. skader forvoldt: 

  • Ved brug af arbejdsmaskiner
  • Ved gravearbejde
  • Ved behandling og bearbejdning
  • Af ingredienser eller komponenter du sælger.