Arbejdsskade­forsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring for dig som arbejdsgiver. Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade på arbejde. Den skal tegnes uanset om dine medarbejdere er ansat deltid eller fuldtid, midlertidigt eller varigt, lønnet eller ulønnet.

Arbejdsskadeforsikringen dækker

  • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte


Du er, som selvstændig og ansat ægtefælle i virksomheden, ikke dækket af forsikringen for dine ansatte. Du skal derimod selv etablere en dækning for dig som indehaver samt eventuelt ansat ægtefælle.

Med en indehaverarbejdsskadeforsikring er du og en eventuelt ansat ægtefælle i virksomheden dækket i arbejdstiden for eventuelle skader.

Du har ikke pligt til at købe en indehaverarbejdsskadeforsikring, men det er et fordelagtigt supplement til din heltidsulykkesforsikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer om skaden kan anerkendes og udmåler erstatningen.

Bemærk! Som ApS og A/S virksomhed er man ansat i eget firma og dermed selv omfattet af arbejdsskadeloven, hvilket betyder, at arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig.