Driftstabsforsikring

Hvis din virksomhed kommer ud for en dækningsberettiget skade, er det ikke sikkert, at du kan opretholde den almindelige drift. For at undgå at du kommer til at lide et økonomisk tab på grund af manglende eller nedsat omsætning, anbefaler vi, at du tegner vores driftstabsforsikring.

Dækning

En driftstabsforsikring dækker virksomhedens nedgang i omsætningen efter en dækningsberettiget skade:

  • På det forsikrede løsøre.
  • På de bygninger det forsikrede løsøre befinder sig i.

Samt udgifter til at formindske eller helt imødegå tab af dækningsbidrag, til fx:

  • Midlertidig etablering på en anden adresse.
  • Leje af andet inventar m.m.
  • Overtidsbetaling til f.eks. genfremstilling af dokumenter.
  • Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.

Dækningsperiode

Med forsikringen har du mulighed for at få udbetalt erstatning i 6, 12, 18 eller 24 måneder. Perioden afhænger bl.a. af, hvor lang tid det kan tage at genopføre og genindrette bygninger eller lokaler, den tid der kan gå til indkøb og indkøring af nye maskiner, samt den tid det kan tage at indhente tabte markedsandele.