IT-kriminalitet­forsikring

Indbrud i virksomhedens bankkonti er en reel risiko for dig, der driver virksomhed. Og til forskel fra private, får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres netbank.

Med en IT-kriminalitetsforsikring får du dækket

  • Penge, du taber ved et netbanksindbrud, fx hvis en hacker tømmer jeres netbank.
  • Meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering af data mv. efter virus og datasabotage. Vi dækker disse omkostninger med helt op til 25 % af forsikringssummen.