IT-kriminalitet­forsikring

Indbrud i virksomhedens bankkonti er en reel risiko for dig, der driver virksomhed. Og til forskel fra private, får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres netbank.

Forsikringen dækker

Med en IT-kriminalitetsforsikring får du dækket de penge, du taber ved et netbanksindbrud, fx hvis en hacker tømmer jeres netbank. Vi dækker også meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering af data mv. efter virus og datasabotage. Vi dækker disse omkostninger med helt op til 25 % af forsikringssummen.