Løsøreforsikring

Regningen kan blive stor for din virksomhed, hvis det pludselig bliver nødvendigt at anskaffe nyt inventar, elektronisk udstyr og fylde lageret op, fordi der fx har været brand eller indbrud.
 
Derfor tilbyder Privatsikring en Løsøreforsikring, der dækker virksomhedens driftsudstyr. Det vil sige alt lige fra inventar og maskiner til varer, værktøj og IT-udstyr. Virksomhedens løsøre bør som basis være dækket, hvis skaden sker som følge af:

  • Brand.
  • Vand.
  • Tyveri.


Vi dækker også altid automatisk følgeudgifter efter en dækningsberettiget skade, som fx bortskaffelse og destruktion af ødelagte genstande.

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er vores Løsøreforsikring en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt som fx:

  • Elskade.
  • Pludselig skade.
  • Maskinhavari.
  • Glas og sanitet.
  • Køle- og dybfrostdækning.
  • Container og skurvogn.


Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.