Børneulykkes­forsikring

Tilbudt af dit pengeinstitut

Den bedste sikring af dit barn
ved sygdom og ulykke

Vi er fuldstændig klar over, at en forsikring ikke kan fjerne en sygdom eller forhindre en ulykke, men den kan give dig en økonomisk hjælp, der gør, at du kan holde fokus på det eneste vigtige i en sådan situation, nemlig at være der for dit barn og din familie. Og for et barn er det rigtig vigtigt – de tænker nemlig en smule anderledes end os voksne. Det er ikke det at blive syg og indlagt, der er værst, men det at blive adskilt fra mor og far.

Derfor har vi som noget nyt udviklet en forsikring, der dækker alt det, du ikke har lyst til at tænke på. Nemlig at dit barn kan få en alvorlig sygdom.

Mange forældre har allerede købt en ulykkesforsikring til deres barn, der dækker, hvis barnet kommer ud for en ulykke, der giver et varigt mén. Men kun de færreste ved, at der er næsten lige så stor risiko for at få et varigt mén efter en sygdom. 

Børn er nysgerrige og skal have lov til at udforske verden med alle dens kanter og uforudsigeligheder. At opleve er dog ikke altid helt ufarligt, og rent faktisk kommer over 165.000 danske børn hvert år på skadestuen efter en ulykke.

Her kan du se forskellen på vores to børneulykkesforsikringer:

Dækninger:

Privatsikring Barn Basis
Dækker ved ulykke


Privatsikring Barn Udvidet
 
Dækker ved ulykke                  Dækker ved sygdom

Erstatning ved varigt mén fra 5 %
Dobbelt erstatning ved varigt mén over 30 %
Udbetaling af op til 500.000 kr. ved varigt mén over 40 %
Erstatning ved kritisk sygdom
Krisehjælp
Genoptræning
Kompensation ved indlæggelse og ved pleje i hjemmet

Tilvalg:

Privatsikring Barn Basis
Dækker ved ulykke
Privatsikring Barn Udvidet 
Dækker ved ulykke                  Dækker ved sygdom
Strakserstatning ved fx brud
Tandskader inkl. tyggeskader
Udbetaling af 40.000 kr. ved dødsfald

Sådan hjælper vi

Kort og godt om Privatsikring Barn

Erstatning ved varige mén
Privatsikring Barn Bais og Privatsikring Barn Udvidet udbetaler en erstatning ved varige mén efter en ulykke. Har du fx valgt en forsikringssum på 1 mio. kr. og méngraden er 15 %, får du udbetalt 150.000 kr. Hvis du har valgt at forsikre dit barn med Privatsikring Barn Udvidet, dækker den også ved mén efter sygdom.

Genoptræning
Hvis dit barn har behov for genoptræning hos en fysioterapeut eller en kiropraktor efter en ulykke, så dækker vi disse udgifter.


Med Privatsikring Barn Udvidet får du herudover

Krisehjælp
Har dit barn brug for professionel hjælp til at komme videre efter fx et alvorligt trafikuheld eller sygdom, dækker Privatsikring Barn Udvidet udgiften til krisehjælp hos en autoriseret psykolog.

Kompensation ved indlæggelse
Privatsikring Barn Udvidet udbetaler 300 kr. pr. dag i helt op til 1 år, hvis dit barn indlægges på hospitalet ved både ulykke OG sygdom – også hvis dit barn efterfølgende har brug for pleje i hjemmet.

Erstatning ved kritisk sygdom
Får dit barn konstateret en kritisk sygdom, får I udbetalt en kompensation på 150.000 kr., allerede når diagnosen stilles. I skal således ikke vente på, at behandlingen bliver afsluttet, og eventuelle mén kan vurderes. Det giver dig økonomisk ro, så du kan fokusere på dit barn i den svære tid.

Engangsbeløb
Ved mén over 40 % udbetales derudover et ekstra engangsbeløb på op til 500.000 kr. både ved ulykke OG sygdom.

Tilvalg til Privatsikring Barn
Dobbelt erstatning ved alvorlige mén
Privatsikring Barn fordobler erstatning ved alvorlige mén på 30 %. Det betyder, vi udbetaler 600.000 kr. i erstatning ved en forsikringssum på 1 mio. kr og en méngrad på 30 %. Derudover udbetaler vi et ekstra rådighedsbeløb på 25 % af méngradserstatningen, hvis dit barn kommer ud for en alvorlig ulykke.

Strakserstatning letter hverdagen efter en skade
Hvis dit barn fx brækker benet, udbetaler Privatsikring Barn en erstatning på 1 % af forsikringssummen straks efter ulykken – også selvom der ikke er varigt mén efterfølgende.

Dækning ved tandskader
Alle børn under 18 år er dækket af den kommunale tandpleje. Desværre får mange børn skader på tænderne, der først viser sig senere i livet og som kræver behandling, efter barnet er fyldt 18 år. Privatsikring Barn dækker tandskader, der viser sig efter barnet er fyldt 18 år. Og som noget unikt dækker Privatsikring Barn også tyggeskader, fx pga. en sten i maden.

Ring på 70 11 17 07 og hør, hvordan du sikrer dit barn