Studieforsikring

Tilbudt af dit pengeinstitut

Få indbo-, ulykkes- og verdensrejseforsikring fra 655,- i kvartalet

Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper dig med at finde præcis de forsikringer, der passer til dig? Vi har sammensat en forsikring, der dækker det hele for dig, der er studerende.

Indbo inkl. verdensrejse

Indbosum: 501.000 kr.
Generel selvrisiko: 1.252 kr.
Verdensrejseforsikring
Ansvarsforsikring
Retshjælp

Priser for maks. 2 personer i husstanden pr. år

Ulykkesforsikring

Invaliditetssum: 500.000 kr.
Dødsfaldssum: 50.000 kr.
Tillægserstatning: Fra 30 %
Méngradserstatning: Fra 5 %
Tandskadedækning

Priser pr. år pr. person

Alle beløb er 2021-priser og er inkl. skatter, afgifter, lovbestemte bidrag og opkrævningsgebyr. Bemærk, at vi opkræver lovbestemte bidrag på din første betaling. Desuden skal du være opmærksom på, at prisen hvert år bliver indeksreguleret efter lønindeks for den private sektor. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se vores betingelser nedenfor og gebyrer her.

Samlet årlig pris inkl. afgifter og gebyrer
2.619,-

Betingelser og tilvalgsdækninger

Betingelser for indbo + verdensrejse

Forudsætninger for Studieforsikringen

  • Du skal bo til leje eller i andelsbolig.
  • Være mellem 18 og 29 år.
  • Have en NemKonto i dit pengeinstitut.
  • Være indskrevet på en SU-berettiget, videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse (ikke ungdomsuddannelse) og med maks. 6 måneder til studiestart.

Sådan er du dækket
Privatsikring Studie dækker dig hele døgnet – på studiet, i din fritid og når du er på ferie.

Indbo
Vi dækker, hvis dine ting bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand og hærværk eller under en vandskade efter skybrud.

Ansvar
Hvis du ved et uheld skader andre eller deres ting, hjælper ansvarsdækningen dig, fx hvis du kommer til at vælte en cyklist, som brækker armen eller får ødelagt sine briller.

Verdensrejse
Du får dækket fx sygebehandling og hjemtransport ved akut sygdom, når du er på private ferier af op til 60 dages varighed i Danmark og resten af verden.

Retshjælp
Vi dækker en del af dine udgifter i visse private retssager, fx i erstatningssager, eller hvis du får problemer med din udlejer.

Identitetstyveri
Vi hjælper og rådgiver dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri, fx hvis nogen bruger dit CPR-nummer til at optage et lån i dit navn.

Elskade
Får du skader på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, fx tv og computer efter kortslutning, overspænding eller lynnedslag, er du også dækket.

Du kan finde de fulde betingelser til indbo- og verdensrejseforsikringen her.

Udvidelserne til forsikringsbetingelserne kan findes her.

Betingelser for ulykkesforsikring

Invaliditet
Kommer du ud for en ulykke – også når der ikke er andre involveret og får et varigt mén, dækker denne forsikring allerede ved en méngrad på 5%. Invaliditetssummen udgør som standard 500.000 kr., men kan forhøjes til 1.000.000 kr. som tilvalg.

Du får også hjælp til genoptræning, hvis du fx kommer til skade på cykelturen eller til fodboldtræning.

Tillægserstatning
Kommer du ud for en alvorlig ulykke, der gør dig mindst 30 % invalid, fordobler vi din udbetaling.

Tandskade & Tyggeskade
Har du valgt tandskadedækning, dækker vi skade på dine tænder i forbindelse med en pludselig hændelse; men derudover dækker vi også skader på tænderne i forbindelse med spisning, hvis der har været en unormal genstand i maden – f.eks. en sten i rugbrødet.

Sportsskader
Langt de fleste dyrker sport enten som motionister eller i konkurrence. Og der sker også ulykker ved sport, der kan medføre invaliditet. Vores ulykkesforsikring omfatter de fleste sportsgrene, f.eks. ishockey, ridning, håndbold, fodbold og alm. skiløb.

Boksning, motorløb og bjergklatring er det, vi kalder farlig sport, og det dækker vi ikke på den almindelige ulykkesforsikring. Du kan vælge en tilvalgsdækning, hvis du dyrker en af disse sportsgrene.

Dødsfald
Dine efterladte får erstatning, hvis du dør som følge af en ulykke.

Du kan finde de fulde betingelser til ulykkesforsikringen her.

Udvidelserne til forsikringsbetingelserne kan findes her.

Tilvalgsdækninger til indbo + verdensrejse

Elektronik
Vælger du elektronikdækningen, er alle dine elektriske apparater dækket ved pludselige skader, fx hvis du taber dit kamera. Du får også dækket funktionsfejl, dvs. den samme forsikring du bliver tilbudt i butikkerne. Forskellen er bare, at vi dækker dine ting i op til fire år, fra du har købt dem – også dem, du købte som nye, inden du fik dækningen.

Rejseplus
RejsePlus er en afbestillingsforsikring. Du får erstattetdin ferierejse, hvis du i sidste øjeblik må aflyse, fordi du bliver syg, kommer ud for en ulykke, eller hvis der sker et dødsfald i din familie.

Glas og kumme
Kommer du til at forvolde skade på fx vinduer, spejlflader, keramiske kogeplader, håndvaske eller toiletkummer, vil disse skader være dækket med glas- og kummedækningen.

Cykeldækning
Har du en eller flere cykler? Er de almindelige eller dyre? Cykler, cykeldele samt cykeltilbehør er omfattet af cykeldækningen ved tyveri, hærværk og brandskader. Bare du låser dem med en godkendt lås.

Tilvalgsdækninger til ulykkesforsikring

Medforsikret
Du kan vælge at medforsikre én person, der også er studerende. På den måde kan fx din kæreste eller bofælle også få en ulykkesforsikring til studievenlig pris.

Udvidet invaliditetssum
Du kan hæve summen fra 500.000 kr. til 1.000.000. kr.

Strakserstatning ved 500.000 kr.
Brækker du fx et ben, en arm eller får revet korsbåndet over, ved et uheld, fx mens du træner, betaler vi erstatning til dig med det samme. Pengene kan du bruge, mens du kommer dig og måske er nødt til at være sygemeldt fra dit studiejob. Erstatningen udgør 1 % af 500.000 kr.

Strakserstatning ved 1.000.000 kr.
Brækker du fx et ben, en arm eller får revet korsbåndet over, ved et uheld, fx mens du træner, betaler vi erstatning til dig med det samme. Pengene kan du bruge, mens du kommer dig og måske er nødt til at være sygemeldt fra dit studiejob. Erstatningen udgør 1 % af 1.000.000 kr.

Mere om studieforsikring

Med Privatsikring Studie skal du ikke gå og bekymre dig. Sker der noget med dig selv eller dine ting, får du hjælp og erstatning. Du er også dækket, hvis du kommer til at skade andre.