Tilkøb til din rejseforsikring

  • Din rejse
  • Om dig
  • Oversigt
  • Betaling
  • Kvittering
Forsikringen dækker oprindeligt i 45 dage og med op til 10.000 kr. ved afbestilling. Du har her mulighed for at udvide din afbestillingssum.

Her skal du indtaste det antal personer der ønskes forsikret på rejsen. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Hvem dækker forsikringen” i forsikringsbetingelserne.

Rejseperiode

Indtast rejseperiode. Den totale rejseperiode, må ikke overstige 24 måneder.Dækninger

Udvidet afbestillingssum

Udfyldes kun hvis rejsens pris overstiger dækningen på dit kort. Dit kort dækker op til 10.000 DKK i alt. Det er en betingelse for dækning på kortet, at hele rejsen (inkl. depositum) er betalt med dit Mastercard Standard hos rejsearrangør/-bureau eller via internettet.

Du skal indtaste det beløb der overstiger din dækningssum. Er din dækningssum ex. 10.000 DKK og din rejse har kostet 15.000 DKK skal du indtaste 5000 DKK.

Din pris

Udfyld ovenstående oplysninger for at få vist en pris