Privatsikringsportalen

Nye muligheder med den nye portal

Du kan bl.a. foretage følgende ændringer:

  • Lave tilbudskopi af eksisterende policer (fx ved bilskifte)
  • Slette/tilføje dækninger på eksisterende policer
  • Slette eksisterende policer
  • Ændre betalingstermin (fx fra helårlig til kvartårlig)