Uddannelse

Uddannelsespakker

Der udbydes to forskellige uddannelsespakker, som skal sikre, at I bliver klædt godt på til at tage den nye Portal i brug, og for nogle til at kunne sælge og rådgive om de nye produkter.

Omfanget af undervisningen vil afgøres af, om I sælger og rådgiver om forsikringer på vegne af Privatsikring eller ej.

For pengeinstitutter, som ikke sælger og rådgiver om forsikringer

Undervisningen vil ske via e-learning og vil bl.a. indeholde:

  • Vise hvordan den nye Portal ser ud og hvordan I bruger den, fx hvordan der bookes et møde eller hvordan der sendes en henvisning ind på en virksomhed.
  • En kort introduktion til de nye forsikringsprodukter

For pengeinstitutter, som sælger og rådgiver om forsikringer

Undervisningen vi ske via hhv. e-learning og fysisk undervisning (online hvis Coronaen ikke tillader at mødes).

Der er valgt en løsning hvor e-learning og fysisk undervisning kombineres for at finde en balance mellem det at sikre tilstrækkelig undervisning, men uden at det har for stor indvirkning på den daglige drift af pengeinstituttet. Uanset om der er tale om e-learning eller fysisk undervisning, vil kurset bl.a. indeholde:

Undervisning i hvordan de nye produkter helt overordnet dækker, hvor der fra de forsikringer vi kender i dag til de nye, er forskelle som er værd at vide, eller om der er betingelser som er vigtig at fremhæve.

Lære at bruge det nye tilbudssystem, enten gennem videoer eller konkrete cases for de som undervises fysisk.

Vise hvordan den nye Portal ser ud og hvordan I bruger den, fx hvordan der sendes en henvisning ind på en virksomhed.

 Om E-learning

  • Klar senest juli 2021
  • Udbydes gennem Finanssektorens Uddannelsescenter
  • Planlægning for gennemførelse af kurset er op til hvert enkelt pengeinstitut 


Om fysisk superbrugeruddannelse

  • Forventes at kunne afholdes fra juni 2021
  • Afholdes online via fx Teams hvis Corona ikke tillader at mødes fysisk
  • Kræver tilstrækkelig med deltagere