Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen består af:

Scott Ørmen (formand)
Direktør Codan Danmark

Camilla Amstrup
Personal Lines Director, Denmark

Vivian Lund
Legal Director & General Counsel

Jan Kondrup (eksternt medlem)
Som uafhængigt medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har bestyrelsen udpeget Jan Kondrup.
Det er bestyrelsens vurdering, at Jan Kondrup opfylder uafhængighedskravet i henhold til revisionsudvalgsbekendtgørelsen.

Direktionen består af:

Mads Foged
CEO