Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen består af:

Vivian Lund (formand)
Legal Director & General Counsel

Mads Foged
Personal Lines Director, Denmark

Camilla Amstrup
Commercial Lines Director, Denmark

Jan Kondrup (eksternt medlem)
Som uafhængigt medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har bestyrelsen udpeget Jan Kondrup.
Det er bestyrelsens vurdering, at Jan Kondrup opfylder uafhængighedskravet i henhold til revisionsudvalgsbekendtgørelsen.

Direktionen består af:

Helle Kjærgaard
CEO