Politikker og governance

Privatsikrings CSR arbejde
er integreret i hele organisationen

Governance

Vores CSR-arbejde er forankret i RSA’s øverste ledelse, hvor det overordnede ansvar ligger hos koncernens CEO. Koncernens strategi for ansvarlighed udstikkes af en styregruppe, Group Corporate Responsibility Steering Committee, med flere medlemmer fra den øverste ledelse i RSA. Styregruppen er ansvarlig for at følge op på målene inden for de enkelte fokusområder.

Ansvaret for at implementere strategien ligger hos koncernens Director of External Communications, koncernens CSR-team og et netværk af CSR-chefer i alle de lande, hvor vi opererer. Implementering sker i samarbejde med afdelinger som HR, produktudvikling, indkøb, facility management, m.v.

Hvert lands CEO er ansvarlig for at tænke ansvarlighed ind i forretningen med rådgivning fra styregruppen, og både topledelsen og nøglemedarbejdere har ansvarlighedsinitiativer som en del af deres bonusmål.

Vores governance-struktur sikrer dermed, at vores medarbejdere bliver involveret i CSR-arbejdet, og at CSR-indsatsen er integreret i vores forretning. Du kan læse mere om vores governance-struktur i RSA’s ansvarlighedsrapport på rsagroup.com

Politikker

Vi lægger stor vægt på, at ansvarlighed bliver indarbejdet i alle aspekter af vores daglige arbejde. Derfor har vores bestyrelse godkendt og udstukket en række politikker, som du kan finde herunder. 

Politik for menneskerettigheder

Politik for miljø og klima

Politik for donationer