world elite mastercard

Tilkøb til din rejseforsikring

  • Din rejse
  • Om dig
  • Oversigt
  • Betaling
  • Kvittering
Forsikringen dækker oprindeligt i 90 dage. Vil du forlænge dækningen, så vælg, hvor mange personer forsikringen skal dække, og i hvilken periode den skal dække. Indtast din rejses samlede varighed – så regner vi selv ud, hvor mange ekstra dage du har brug for.

Her skal du indtaste det antal personer der ønskes forsikret på rejsen. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Hvem dækker forsikringen” i forsikringsbetingelserne.

Rejseperiode

Indtast rejseperiode. Den totale rejseperiode, må ikke overstige 24 måneder.

Forsikringen dækker oprindeligt i 90 dage. Hvis rejseperiode overstiger dækningsperioden, vil systemet beregne prisen for den ekstra periode.

Hvis du allerede har købt en ekstra periode, og har behov for at udvide denne yderligere, så skal du her vælge forlængelsesperioden. I afrejsedato skal du indtaste den dato hvortil der allerede er foretaget udvidelse, mens du under hjemkomstdato skal notere den nye hjemkomstdato.Dækninger

Udvidet rejseforsikring

Udvidet rejseforsikring kan vælges når rejseperioden overstiger 90 dage eller hvis du ønsker at udvide en allerede forsikret periode.

Udvidet afbestillingssum

Udfyldes kun hvis rejsens pris overstiger dækningen på dit kort. Dit kort dækker op til 160.000 DKK pr. person, dog max. 160.000 DKK i alt.

Du skal indtaste det beløb, som er svarende til rejsens totale pris. inkl. eventuelle allerede afholdte udgifter til depositum.

Din pris

Udfyld ovenstående oplysninger for at få vist en pris