Varmt arbejde

Hvert år er "varmt arbejde" som f. eks. svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til mange skader og de største millionbrande.

Særligt fokus på varmt arbejde

De håndværkere, der anvender risikobetonede arbejdsredskaber, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed. Privatsikring har derfor besluttet at sætte særlig fokus på dette område.

Det sker ved at have særlige selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings- og ansvarsforsikringer.

Reglerne om varmt arbejde gælder både tings- og erhvervsansvarsforsikringer, og er opbygget om to krav:

  • Udfyldelse af en aftaleblanket
  • Uddannelse af håndværkeren

Aftaleblanketten skal underskrives af henholdsvis den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker.

Aftaleblanket

Aftaleblanket - english version

Er skaden sket?

Akut skadehjælp
70 11 17 07