Spørgsmål og svar

Få svar på typiske spørgsmål

Rejseforsikring

Inkluderer min rejsedækning også afbestillingsforsikring?
Nej, det gør den ikke, du skal tegne afbestillingsforsirking separat.

Skal jeg tegne afbestillingsforsikring inden ferien bestilles?
Ja, det er vigtigt, at du har forsikringen inden rejsen bestilles, da der ellers ikke vil være dækning for den pågældende rejse.

Hvordan kan jeg dokumentere, at jeg har en rejseforsikring?
Du har ved modtagelsen af din første police også modtaget et rejsekort, som er dokumentation for din forsikring.

Dækker rejseforsikringen også i Danmark?
Ja, din rejseforsikring dækker også ferierejser i Danmark.

Rejseforsikringen dækker min husstand, men dækker den også såkaldte "delebørn"?
Ja, "delebørn" er automatisk meddækket.

Bilforsikring

Har jeg brug for rødt og grønt kort?
Du kan kontakte dit pengeinstitut. Drejer det sig udelukkende om det røde kort, kan dette også printes ud fra SOS-international's hjemmeside.

Vi har samlet de services som du kan benytte,når du skal til udlandet i bil.
Læs om rødt og grønt kort her

Jeg har Købt ny bil - hvad gør jeg?
Kontakt dit pengeinstitut, hvor du kan aftale pris og dækninger.

Hvordan får jeg vejhjælpskort efter tegning af Privatsikring Vejhjælp?
Vejhjælpskortet kan du selv hente her

Hvordan er min påhængsvogn ( campingvogn, trailer o. lign.) dækket?Ansvarsforsikringen på det køretøj, der trækker påhængsvognen, dækker automatisk de skader den måtte forvolde. Ønskes påhængsvognen kaskoforsikret, skal der tegnes separat Påhængsvognsforsikring.

Om betaling for nye privatkunder

Hvornår skal jeg betale den første opkrævning? 
Har du ikke bedt om opsigelse i tidligere selskab, kan der gå op til halvanden måned fra købsdatoen, før du modtager din første opkrævning. 

Har du bedt om opsigelse af en forsikring i et tidligere forsikringsselskab, vil du normalt blive opkrævet, når din forsikring træder i kraft i Privatsikring. 

Er jeg dækket, selvom jeg ikke har modtaget min første opkrævning endnu? 
Ja, du er dækket fra den dato, hvor forsikringen træder i kraft – også selvom du ikke har modtaget første opkrævning. Du skal dog sørge for at betale din opkrævning inden betalingsfristen, ellers vil din dækning ophøre. 

Hvis din Betalingsservice-aftale mod forventning ikke går igennem, modtager du i stedet en regning i din e-Boks. Når du betaler i din netbank, kan du tilmelde dig Betalingsservice på ny. 

Hvorfor får jeg en opkrævning fra mit tidligere forsikringsselskab? 
Får du en opkrævning fra dit tidligere selskab, dækker den typisk over perioden frem til opsigelsen. Er du i tvivl, beder vi dig kontakte os, så vi kan sikre, at din forsikring er opsagt korrekt.

Jeg forstår ikke min regning. Hvad betyder begreberne?

  • Præmien er din årlige pris for forsikringen – også hvis du betaler kvartårligt.
  • Hovedforfald er den dato, hvor forsikringen bliver fornyet for endnu et år.
  • Skadesforsikringsafgift er et lovbestemt gebyr til staten. Find afgiftssatsen her.
  • Miljøbidrag er et lovbestemt gebyr til staten, som opkræves motorkøretøjer. Find gebyrsatsen her.
  • Statsafgift er en lovbestemt afgift der indkræves af SKAT på motorkøretøjer. Find afgiftssatsen her.
  • Stormflod- og stormfaldsafgift er et lovbestemt gebyr til staten på indbo-, hus- og fritidshusforsikringer. Find afgiftssatsen her.

Hvornår får jeg penge tilbage fra mit tidligere forsikringsselskab?
Har du penge til gode i dit tidligere forsikringsselskab, modtager du dem typisk den dag, hvor dine forsikringer hos os træder i kraft.

Hvordan betaler jeg mine regninger fra jer?
I Privatsikring vil du som udgangspunkt altid blive tilmeldt Betalingsservice. Vi gør dog opmærksom på, at du vil overgå til indbetalingskort (girokort) i tilfælde af, at din tilmelding til betalingsservice fejler. Vi anbefaler derfor altid, at du holder øje med at den første betaling går korrekt igennem i din netbank.

I tilfælde af at du modtager et indbetalingskort, vil dette blive fremsendt til din e-Boks. Er du ikke tilmeldt e-Boks, vil du i stedet modtage dit indbetalingskort med posten.

Vær opmærksom på, at indbetalingskort har et højere opkrævningsgebyr end Betalingsservice. Ønsker du hjælp til at blive tilmeldt betalingsservice korrekt, kan du tage kontakt til vores kundecenter.

Hvor finder jeg mine indbetalingskort?
Du kan se dine indbetalingskort (girokort) i din e-Boks og på Mit Privatsikring under 'dokumenter'. Er du ikke tilmeldt e-Boks, kan du få dine indbetalingskort sendt med almindelig post. Vær opmærksom på, at indbetalingskort har et højere gebyr end betaling via betalingsservice. Du kan se vores aktuelle gebyrer her.

Kan jeg betale halvårligt eller kvartårligt i stedet for én gang om året?
Du bestemmer selv, hvor ofte du vil betale dine forsikringer. Hvis du ønsker at ændre en årlig betaling til kvart- eller halvårlig betaling, skal du blot kontakte os i god tid inden den årlige betaling, så ændrer vi det for dig. Vær opmærksom på, at du vil blive opkrævet et betalingsgebyr for hver opkrævning. Se de aktuelle gebyrer her.

Hvordan tilmelder jeg mine regninger til Betalingsservice?
Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice, når du betaler dem i netbank. Brug Betalingsservice-oplysningerne der står nederst på indbetalingskortet. Du kan også ringe til os og give os dine bankoplysninger, så tilmelder vi dine forsikringer til Betalingsservice.

Hvor ser jeg forsikringens pris på policen?
Vi har to typer af policer, og prisen står på side 1 eller 2. På den ene type står prisen under punktet ’Pris og indeksregulering’, og på den anden står den under punktet ’Årspræmie’.

Hvorfor står min årlige pris i velkomstbrevet og policen, når jeg betaler halvårligt eller kvartårligt?
Vi oplyser din pris pr. år i velkomstbrevet og policen, så du kan få overblik over den årlige pris – uafhængigt af hvor ofte og hvordan du betaler. Begge steder står prisen for forsikringen uden de gebyrer, vi opkræver for betaling. Gebyrerne afhænger af, hvor tit du betaler, og om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Hvorfor er den kvartårlige betaling ikke lig med årsprisen delt med 4?
I forsikringens pris indgår nogle afgifter til staten, som vi skal opkræve, når forsikringen træder i kraft, fx skadesforsikringsafgift, miljøbidrag eller stormflodsafgift. Da du betaler disse afgifter på den første regning, indgår de ikke i de øvrige kvartårlige betalinger.

Hvilke gebyrer og afgifter har I?
Du kan se oversigten over vores gebyrer her.

Generelt

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg ønsker et tilbud?
Kontakt dit lokale pengeinstitut - her kan du få et tilbud.

Jeg har fået nyt job - hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til min Lønsikring og Ulykkesforsikring?
Det er vigtigt, at du underretter dit pengeinstitut, da det kan have indflydelse på dækningen.

Kan Privatsikring også indtegne erhvervsforsikringer?
Ja, i Privatsikring tilbyder vi, gennem de fleste pengeinstitutter, også erhvervsforsikringer. Kontakt dit pengeinstitut for at høre nærmere.

Dækker min Ungdomsforsikring automatisk min ven/veninde, som jeg deler en lejlighed med?
Nej, ikke automatisk. Det er vigtigt, at du med det samme gør dit pengeinstitut opmærksom på, hvis forsikringen skal dække flere end dig selv.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil høre mere om dækningerne på mine forsikringer eller have en forsikringsgennemgang?
Her skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ønsker at gøre brug af en forsikring, i forbindelse med en skade (f.eks. indbrud, brand m.m.)?
Ring til Privatsikring på tlf. 70 11 17 07 og tast 1 som privat kunde, og tast herefter 1 for at komme i kontakt med vores skadesafdeling. Du kan også anmelde din skade online her.

Spørgsmål til min forsikringsoversigt

Læs mere