Pengeinstitutter

Du kan finde kontaktoplysninger på de pengeinstitutter, vi samarbejder med herunder.

Foreningen Lokale Pengeinstitutter har sammen med Codan etableret forsikringsselskabet Privatsikring.

Gennem Privatsikring tilbyder man kunderne alt inden for skadeforsikring. Selskabet er ejet af Codan, som Lokale Pengeinstitutter også samarbejder med om formidling af andre forsikringer.

Det betyder at kunder kan ordne deres bankforretninger og forsikringer det samme sted. Pengeinstituttet tager sig af selve tegningen, og Privatsikring tager sig af det forsikringstekniske og skadebehandlingen.

Lokale Pengeinstitutters samarbejde med Codan er i de senere år udbygget til også at gælde formidling af erhvervs- og landbrugsforsikringer, så man nu kan tilbyde alle typer forsikringer til kunderne.

38 lokale pengeinstitutter samarbejder med Privatsikring. Fælles for de lokale banker, sparekasser og andelskasser, er udpræget lokal forankring.

Forsikringsformidler

Forsikringsformidlere skal have ansøgt om tilladelse som forsikringsformidler hos Finanstilsynet, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsformidleren, der ifølge lovgivningen har pligt til at ansøge om tilladelse. En forsikringsformidler formidler produkter for et eller flere forsikringsselskaber. Privatsikring opererer med forskellige samarbejdsmodeller og der er derfor ikke alle Privatsikrings samarbejdspartnere som er at betragte som forsikringsformidlere

Som led i lovgivningen, er forsikringsformidlere forpligtiget til at videregive visse oplysninger til deres kunder inden indgåelse af en forsikringsaftale.

Læs mere

Har du spørgsmål, ændringer eller vil du høre mere om din forsikring? 

Find dine kontaktoplysninger herunder.

Fill out my online form.