Pengeinstitutter

Du kan finde kontaktoplysninger på de pengeinstitutter, vi samarbejder med herunder.

Privatsikring - En del af Danmarks næststørste forsikringskoncern

Vi er et datterselskab til Alm. Brand Forsikring A/S. Tidligere var vi et datterselskab til Codan Forsikring A/S, indtil de to selskaber fusionerede den 31. marts 2024. Sammen med Erhvervssikring, Alm. Brand og Codan er vi Alm. Brand Group – Danmarks næststørste forsikringskoncern.

Privatsikring har gennem mere end 20 år, været en stor del af banksektorens foretrukne forsikringspartner, fordi vi har specialiseret os i at sikre pengeinstitutternes kunder gode forsikringer og effektiv skadebehandling.

Privatsikrings partnersamarbejde er udbygget til også at omfatte Østifterne, Nykredit, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Formidling er ligeledes udbygget til at omfatte erhvervsforsikringer.

Det betyder, at kunder kan ordne deres bankforretninger og forsikringer det samme sted. Pengeinstituttet tager sig af selve tegningen, og Privatsikring tager sig af det forsikringstekniske og skadebehandlingen.

Dit Pengeinstituts fornemste opgave er at give dig økonomisk tryghed og i Privatsikrings Partner samarbejde sker det med udgangspunkt i en udpræget lokal forankring. 

Forsikringsformidler
Forsikringsformidlere skal have ansøgt om tilladelse som forsikringsformidler hos Finanstilsynet, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsformidleren, der ifølge lovgivningen har pligt til at ansøge om tilladelse. En forsikringsformidler formidler produkter for et eller flere forsikringsselskaber. Privatsikring opererer med forskellige samarbejdsmodeller og der er derfor ikke alle Privatsikrings samarbejdspartnere som er at betragte som forsikringsformidlere

Som led i lovgivningen, er forsikringsformidlere forpligtiget til at videregive visse oplysninger til deres kunder inden indgåelse af en forsikringsaftale.

Læs mere

Har du spørgsmål, ændringer eller vil du høre mere om din forsikring? 

Find dine kontaktoplysninger herunder.

Fill out my online form.