Vi samarbejder med Østifterne

Sammen forebygger vi skader
og gør hverdagen mere sikker

En vigtig del af vores arbejde er at skabe større sikkerhed i hverdagen. Det samme gælder for foreningen Østifterne, som støtter aktiviteter inden for forebyggelse og sætter omtanke på dagsordenen. Sammen arbejder vi på at forebygge skader og sikre, at alle er ordentligt forberedt, hvis uheldet er ude. Til gavn for vores kunder og samfundet generelt.

Er du kunde hos os, er du automatisk medlem af Østifterne og kan få glæde af deres arbejde. Det er frivilligt og gratis at være medlem, og du kan altid melde dig ud.

Hvem er Østifterne?

Østifterne var oprindelig et forsikringsselskab, men i 2000 blev de købt af Nykredit, som overtog alle deres forsikringskunder. I den forbindelse blev Østifterne omdannet til en almennyttig forening, der skulle bruge overskuddet fra salget til at støtte forebyggende og tryghedsskabende projekter.

I 2020 fik vi mulighed for at arbejde tæt sammen med Østifterne, og det kommer alle Privatsikrings kunder til gavn.

 • Østifternes formål er at støtte skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære projekter og almennyttige initiativer i øvrigt.
 • Foreningen støtter både lokale projekter og landsdækkende indsatser på tværs af den offentlige sektor og civilsamfundet for at skabe positive forandringer i samfundet.
 • I 2020 uddelte de mere end 38 millioner kroner i støtte til 188 projekter inden for kategorier som fx skadeforebyggelse, familie og forskning.
  • Fra 2021 forventer de at uddele støtte for ca. 50 mio. kr. om året.

  Læs mere om Østifterne

  Eksempler på projekter

  500 frivillige på hjerteredderkursus

  ’Giv Liv i Forening’ er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne. Målet er at uddanne et korps af 500 frivillige Giv Liv-instruktører og sikre, at 40.000 trænere og frivillige gennemfører et Hjerteredderkursus. Deltagerne kommer fra DGI’s 6.300 foreninger, som har 100.000 frivillige, der er i kontakt med omkring 1,5 millioner foreningsmedlemmer. 

  Mindre skader ved store bygningsbrande

  Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor de undersøger, hvordan man reducerer skaderne ved større bygningsbrande. Projektet udføres af Beredskab Øst og Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

  Bedre støtte til sårbare gravide

  ’God Start på Familielivet’ er et udviklingsprojekt om et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere. Projektet sikrer, at der bliver udviklet forløb, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe gode og trygge rammer for deres kommende barn.

  Projektet er initieret af Østifterne og drives i samarbejde med Amager og Hvidovre hospital, Mary Fonden og Aarhus Universitet.

  Spørgsmål og svar

  Hvorfor samarbejder I med Østifterne?

  Privatsikring blev tæt knyttet til Østifterne i 2020. I det nye samarbejde arbejder vi bredt for at forebygge skader og gøre hverdagen mere sikker for vores kunder.

  Derfor er det oplagt, at vi samarbejder om disse aktiviteter og giver vores kunder nye muligheder for at være ordentligt forberedt, hvis uheldet er ude.

  Hvordan bliver jeg medlem?

  Når du er eller bliver kunde hos os, bliver du automatisk medlem af Østifterne. Det er frivilligt, gratis og helt uforpligtende for dig at være medlem.

  Dette gælder både for private kunder og erhvervskunder.

  Hvis du har meldt dig ud og gerne vil meldes ind igen, skal du blot sende os en mail på privatsikring@privatsikring.dk.

  Hvordan melder jeg mig ud?

  Du kan nemt melde dig ud af Østifterne ved at udfylde dine kundeinformationer og sende dem til os.

  Giv os besked her, hvis du ikke ønsker at være medlem af Østifterne.

  Det har ingen konsekvenser for dine forsikringer og dit kundeforhold i øvrigt, hvis du melder dig ud.  Du mister dog dine medlemsrettigheder, når Østifterne afholder valg.

  Hvis du har meldt dig ud og gerne vil meldes ind, skal du blot sende os en mail på privatsikring@privatsikring.dk.

  Koster det noget at være medlem af Østifterne?

  Nej, det er gratis for dig at være medlem af Østifterne, og du forpligter dig hverken til at gøre eller købe noget.

  Som kunde i Privatsikring får du adgang til en række boligfordele, som fx giver dig rabat på indeklimamåling, vandalarm, tyverialarm og udskiftning af låse. Det er selvfølgelig op til dig, om du vil benytte dig af dem.

  Læs mere

  Hvilke fordele og rettigheder har jeg som medlem?

  Som medlem af Østifterne får du gode medlemstilbud om skadeforebyggelse og rabat på blandt andet alarmløsninger.

  Du har også mulighed for at stemme eller stille op som kandidat til delegeret i forbindelse med Østifternes valg, der holdes hvert år i en af landets 5 regioner. På den måde kan du få indflydelse på foreningens arbejde og være med til at bestemme, hvor støtten gør mest gavn.

  Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede. De delegerede vælges af og blandt foreningens medlemmer. Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede, og den daglige ledelse varetages af foreningens direktør.

  Hvordan behandler I og Østifterne mine personoplysninger?

  Vi passer altid godt på dine personoplysninger og overholder selvfølgelig alle regler i databeskyttelsesloven og persondataforordningen i vores samarbejder med Østifterne.

  Som medlem af Østifterne kan du være med til at bestemme, hvor støtten gør mest gavn ved at stille op for en 5-årig periode som kandidat som en af de 35 delegerede, der er Østifternes øverste myndighed.

  Hvert år er der valg af delegerede i en af landets fem regioner. Før valget i din region hvert 5. år sender Østifterne en informationsmail til alle medlemmer. I den forbindelse deler vi dit navn, adresse og e-mail med Østifterne, som alene bruger oplysningerne til dette formål. Efter hver udsendelse sletter Østifterne dine personoplysninger.  

  Læs mere om, hvordan vi behandler dine personlysninger i vores privatlivspolitik.

  Læs mere om, hvordan Østifterne behandler dine personoplysninger i forbindelse med valg i Østifternes privatlivspolitik.

  Hvor får Østifterne penge til støtte fra?

  Østifterne var et forsikringsselskab indtil 2000, hvor de blev købt af Nykredit. Overskuddet for salget blev givet til den nydannede forening Østifterne, der i dag råder over aktiver for godt 2 mia. kr. i form af aktier i Nykredit A/S og andre aktier og obligationer. Det er afkastet herfra, som Østifterne bruger til at støtte projekter med.

  Det er målet at uddele støtte for ca. 50 mio. kr. hvert år.

  Læs mere om de projekter, Østifterne har støttet gennem årene.