Kundeservice

Procedurefejl i opsigelse af forsikringer

Vi er blevet opmærksomme på, at der kan have været procedurefejl i tidsfristerne, da vi opsagde en eller flere af visse kunders forsikringer på grund af manglende betaling.

Fejlen skyldes ændringer i omdelingen af post
Ligesom flere andre forsikringsselskaber er vi nu blevet opmærksomme på, at vi ikke fik forlænget tidsfristerne på vores regninger og rykkere, da PostNord ændrede deres omdelingsdage og fik længere leveringstid for breve. Derfor kan du have fået for kort tid til at betale.

Vi beklager, hvis fejlen har betydet, at dine forsikringer er blevet opsagt for tidligt. Fejlen er selvfølgelig rettet i vores systemer, så det ikke kan ske igen.