Det med småt

Her har vi samlet alt det med småt, som man ofte leder efter eller har svært ved at få et overblik over.

Hvis du ikke finder det, du søger,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvert år indeks reguleres præmier, summer og selvrisici for at følge den almindelige inflation, der findes i Danmark.
Indeks for 2018 er 1,54 %.

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

 • Miljøbidrag på biler 84 kr.
 • Stormflod 50 kr.
 • Stormfald 10 kr.

Afgifter

Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.

Gebyrer

 • Bestilling af checkkopi: 250,- kr.
 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr.
 • BS-opkrævningsgebyr 6 kr.pr. betaling
 • Girokort-opkrævningsgebyr 30 kr.
 • Gebyr ved checkudbetaling af skade 25 kr.
 • Checkudbetaling ved tilbagebetaling af præmie 0 kr.
 • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
 • Opsigelse - Læs mere

Gebyrer pr. 1. april 2018

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr
 • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr.pr. betaling
  (En stor del af dette gebyr betaler vi videre til Betalingsservice (Nets)).
 • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
 • Girokort-opkrævningsgebyr 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr.
 • Opsigelse:
  Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
  Opsiges forsikringen i løbet af det første år hos Privatsikring, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

Stormflod og -fald

Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Privatsikring, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 60 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank. Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Statsafgift

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Privatsikring. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1,34 % af kaskosummen.

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Miljøbidrag

Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring (pr. 1. juli 2017). Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Privatsikring og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

BS-opkrævningsgebyr

Ved betaling med Betalingsservice opkræver vi et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

Har du spørgsmål til dækning m.m. skal du kontakte dit pengeinstitut eller LP MastercardVed skade skal anmeldelsen ske via LP Mastercards hjemmeside: www.lpmastercard.dk

Ansatte i Lokale Pengeinstitutter kan få op til 15% rabat på den årlige pris.