Det med småt

Her har vi samlet alt det med småt, som man ofte leder efter eller har svært ved at få et overblik over. Hvis du ikke finder det, du søger,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Gebyrer og afgifter 2024

Privatsikring indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark. 

Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2024?
Alle privat- og erhvervsforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil i 2024 blive indekseret med 3,22 %.

For bådforsikring bliver priser indekseret med 3,22 % i 2024.

Hvornår bliver indeks implementeret?
Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar.
Privatsikring regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår.
Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks.

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

Miljøbidrag på biler 84 kr.
Stormflod 30 kr.
Stormfald 10 kr.

Garantifonden
For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2024 tillægges et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for husforsikring, indboforsikring, og ejerskifteforsikring.

Gebyrer

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr
 • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr. pr. betaling
  En stor del af dette gebyr betaler vi direkte videre til Betalingsservice (Mastercard). Resten af gebyret går til vores egen administration.
  Se evt. Betalingsservices priser her.
 • Opkrævningsgebyr for indbetalingskort 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr. pr. betaling.
 • Gebyr for bankoverførsel fra og til udlandet, hvis Codan bliver opkrævet dette: 50 kr. Gælder ikke for bankoverførsel ved skadeudbetaling.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.

 • Opsigelse:
  Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
  Opsiges forsikringen i løbet af det første år hos Privatsikring, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

Afgifter

 • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype (se oversigt herunder).
 • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.
 • Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1 % af kaskosummen (2024).

Gebyrer og afgifter - forklaringer

Stormflod og -fald

Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Privatsikring, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 40 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank.

Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet og udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Statsafgift

Alle forsikringsselskaber skal opkræve en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bilforsikring, motorcykelforsikring, EU knallertforsikring og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Miljøbidrag

Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring. Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Privatsikring og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

BS-opkrævningsgebyr

Ved betaling med Betalingsservice opkræver vi et opkrævningsgebyr pr. betaling.
En stor del af dette gebyr betaler vi direkte videre til Betalingsservice (Mastercard). Resten af gebyret går til vores egen administration. Se evt. Betalingsservices priser her.

Forbrugerinformation - Vigtig information til kunder

Her kan du læse vigtig information om det at være kunde hos os.
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Om Privatsikring

Selskabet bag din forsikring er Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR-nummer 25071409, Midtermolen 7, 2100 København Ø, Danmark.

Vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Din forsikringsaftale

Når du får tilbud eller køber dine forsikringer, giver du forskellige oplysninger til os, fx om tidligere skader i et andet forsikringsselskab. Du har fået din forsikring eller dit tilbud på baggrund af disse oplysninger. Har du givet os forkerte oplysninger, kan det få betydning for din dækning og erstatning af en skade. Opdager du fejl i de oplysninger, du har givet os, skal du straks fortælle os det.

Hos os får du rådgivning, forsikringspolice og betingelser på dansk. Vores forsikringsaftale hører under dansk lovgivning.

Årsoversigt

For at sikre dig det bedst mulige overblik over dine forsikringer, sender vi dig en gang om året en samlet oversigt. Er der andre i din husstand, der har forsikringer hos os, sender vi en årsoversigt direkte til dem.

Digital kommunikation via e-Boks

Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis vi ikke har aftalt andet. Du vil derfor modtage de fleste dokumenter fra os i din e-Boks, mens enkelte dokumenter kan komme med almindelig post.

Risiko for dobbeltforsikring

Vær opmærksom på risikoen for dobbeltforsikring, fx:

 • Elektronikdækning. Skader på elektroniske apparater kanvære dækket både af din almindelige indboforsikring, en særlig elektronikdækning, garantiforsikringer, du har købt sammen med apparaterne, og en forsikring via dit betalingskort.
 • Rejseforsikring. Skader opstået under rejser kan også være dækket delvist af en forsikring via dit betalingskort.
 • Husforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være dækket af din indboforsikring.
 • Indboforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være dækket af din husforsikring eller – hvis du bor til leje – af ejerens bygningsforsikring.

Opsigelse af dine forsikringer

Du kan gratis opsige dine forsikringer til hovedforfald med en måneds varsel. Forfaldsdagen står i forsikringspolicen. Mod et mindre gebyr kan du også opsige dine forsikringer med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Benytter du dig af denne mulighed inden for det første år af forsikringen, koster det endnu et gebyr.
Se gebyrerne øverst her på siden.

Reglerne for opsigelse gælder ikke ejerskifteforsikring. Du kan opsige Lønsikring med 30 dages varsel til den 1. i en måned, uden at det koster gebyr.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Vi regner fristen fra den dag, du har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentligste forhold. Har du fx fået police og forsikringsbetingelser den 1. i en måned, har du frist til og med den 15. i samme måned.

For bygningsbrandforsikringen er fortrydelsesretten begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60. Du skal inden for 14-dagesfristen dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet med tilbagevirkende kraft i et andet selskab.

Hvis du senere udvider forsikringen
Ønsker du senere at udvide forsikringen med nye dækninger, vil fortrydelsesretten og fristen på 14 dage også være gældende – dog kun for udvidelsen.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du fortælle os, at du har fortrudt aftalen. Du skal skrive det i et brev eller en e-mail, som skal være sendt inden fristens udløb. Vil du have bevis for, at du har skrevet til os til tiden, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen.

Provision

Når Privatsikring sælger forsikringsprodukter, giver vi provision til de involverede medarbejdere og/eller til pengeinstituttet. Bliver forsikringsprodukterne solgt gennem dit lokale pengeinstitut, giver vi provision til pengeinstituttet. Ønsker du oplysning om provisionens størrelse, skal du kontakte dit lokale pengeinstitut. Er du ikke tilknyttet et lokalt pengeinstitut, kan du kontakte Privatsikring.

Forsikringsagent for Privatsikring A/S

Dit pengeinstitut virker som forsikringsagent for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. Pengeinstituttet er optaget i det officielle agentregister, som du kan finde på forsikringogpension.dk.

Skatter, afgifter og gebyrer

Ud over prisen på selve forsikringen kan vi opkræve gebyrer for andre serviceydelser. Herudover er der en række lovbestemte bidrag, som alle forsikringsselskaber skal opkræve, fx skadesforsikringsafgift, miljøafgift og stormflods- og stormfaldsbidrag. Du kan se de aktuelle gebyrer og priser øverst her på siden. Eventuelle ændringer står på hjemmesiden mindst en måned før, de træder i kraft.

Behandling af personoplysninger

Privatsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Disse personoplysninger omfatter almindelige personoplysninger, fx identifikations- og kontaktoplysninger. I visse tilfælde behandler vi også særlige personoplysninger, fx oplysninger om dit helbred og medlemskab af fagforening. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din forsikring, fx for at kunne beregne din forsikringspris, udbetale erstatning til dig ved en skade samt for at gennemføre analyser og statistiske beregninger.

På vores hjemmeside privatsikring.dk/persondata kan du læse vores privatlivspolitik. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan blandt andet læse mere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til vores kundeservice på telefon 70 11 17 07.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@privatsikring.dk.

Klagemuligheder

Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt rådgivning og behandling. Vi kan dog desværre ikke helt undgå, at vi i visse tilfælde bliver uenige med kunden om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente.

Bliver du uenig med os om forsikringen, kan du klage til vores klageansvarlige enten i et brev att. Privatsikrings klageansvarlige eller på klageansvarlig@privatsikring.dk. Bliver problemet ikke løst på den måde, kan du kontakte: Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2. sal, 1100 København K, ankeforsikring.dk.

Du skal sende din klage til ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et gebyr. Klageskema og girokort får du hos ankenævnet.

Garantifond

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark, hvis vi som forsikringsselskab går konkurs.

Kontakt

Har du spørgsmål til din forsikring eller brug for mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på:

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V

CVR 2507 1409

Tlf.: 70 11 17 07

privatsikring.dk/kontakt

Mastercard

Har du spørgsmål til dækning m.m. skal du kontakte dit pengeinstitut eller LP MastercardVed skade skal anmeldelsen ske via LP Mastercards hjemmeside: www.lpmastercard.dk

Garantifond

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark, hvis vi går konkurs.

Rabat- og fordelsaftaler

Ansatte i Lokale Pengeinstitutter kan få op til 20% rabat på den årlige pris.

Spørgsmål til dit årsbrev?

Hvorfor fremgår der policer på min årsoversigt, som jeg har opsagt?

På din årsoversigt kan der fremgå forsikringer, som du har opsagt. Det kan også være, at der ikke fremgår forsikringer, som du lige har købt. Dette skyldes, at der går lidt tid fra opgørelsen af din årsoversigt og til den udsendes.

Hvorfor kan jeg ikke se, hvilke deldækninger jeg har på mine forsikringer?

Vi har valgt at gøre forsikringsoversigten let og overskuelig ved blot at vise dine forsikringer og deres policenumre. Du kan altid gå ind på Mit Privatsikring for at se deldækninger samt øvrige specifikationer.

Afgifter for de enkelte forsikringer

Bilforsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Miljøbidrag: Inkluderet i præmien

Statsafgift: Indgår i præmien

Stormflod: Opkræves særskilt

Stormfald: Opkræves særskilt

Garantifond: Opkræves særskilt

Husforsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Stormflod: Opkræves særskilt

Stormfald: Opkræves særskilt

Garantifond: Opkræves særskilt

Indboforsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Stormflod: Opkræves særskilt

Stormfald: Opkræves særskilt

Garantifond: Opkræves særskilt

Rejseforsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Ulykkesforsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Lønsikring

Indeksregulering: Inkluderet i præmien

Skadeforsikringsafgift: Inkluderet i præmien

Information

Flytning og ændring

Flytning og ændring

Husk at give os besked, hvis:

 • Helårsboligens tag ændres til eller fra stråtag
 • Værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen
 • Du køber ny bil eller båd
 • Du begynder at køre motorcykel eller dyrke farlig sport
 • Der er sket andre ting, som påvirker værdien af de ting, du har forsikret

Hvis du ikke giver os besked om forhold som disse, kan din ret til erstatning bortfalde helt eller delvist.

Ændring af forsikringsbetingelser og priser

Ændring af forsikringsbetingelser og priser

Hvis Privatsikring ændrer forsikringsbetingelser eller priser, vil ændringerne normalt først få virkning for dine forsikringer fra den førstkommende årlige fornyelsesdato.

Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, er du frit stillet. I de tilfælde vil vi bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med forsikringen.

Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og ved ændringer af prisen fortsætter forsikringen, hvis du betaler præmien for den næste betalingsperiode. Hvis du ikke betaler, rykker vi en enkelt gang for at være sikre på, at du ikke bare har glemt at betale. Derefter bortfalder forsikringen.

NB: Den almindelige indeksregulering betragter vi ikke som "ændring af prisen".

Forsikring i et andet selskab

Forsikring i andet selskab

Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen også er tegnet i andet selskab, tager Privatsikring det samme forbehold.

Det vil f.eks. sige, at selv om du har en indboforsikring i både Privatsikring og et andet selskab, får du kun erstattet skader én gang, idet selskaberne hver især udbetaler en del af erstatningen.

Dette gælder dog ikke ulykkesforsikringer – her kan du få erstatning fra flere forsikringer, hvis du får et varigt mén.

Forsikringens varighed

Forsikringens varighed

Forsikringen køber du for ét år ad gangen. Fornyelsesdatoen er altid den 1. januar, hvor større ændringer kan ske – f.eks. nedsættelse af bilforsikringspræmien, fordi du rykker trin ved skadefrihed.

Ændringer kan dog også ske på andre tidspunkter, f.eks. forhøjelser af dækningssummen eller køb af nye deldækninger. Og hvis du ikke længere har behov for en forsikring – hvis du f.eks. sælger bilen, eller hvis din hund dør – kan du opsige forsikringen med det samme og få det overskydende præmiebeløb tilbage.

Forsikringen forlænges normalt automatisk ved hver fornyelsesdato – du skal ikke foretage dig noget. Hvis Privatsikring ændrer forsikringsbetingelser eller priser væsentligt, kan du dog blive bedt om at bekræfte, at du stadig vil være forsikret hos os (se punktet "Ændring af forsikringsbetingelser og priser").

Hvis der sker en skade

Hvis der sker en skade

Du skal altid anmelde skader til Privatsikring, så snart de sker, eller så snart du opdager dem. Jo før du anmelder, jo før kan vi behandle sagen – og jo før kan vi komme i gang med at begrænse skaden. Hvis du f.eks. kender til en skade på taget, men ikke anmelder den, risikerer du, at forsikringen ikke dækker følgeskader på hus og indbo.

Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet, Ved tyveriskader i udlandet skal du vedlægge bekræftelse fra det lokale politi, når du sender os skadeanmeldelsen.

Hvis du ikke anmelder tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk med det samme, kan det få betydning for opklaringen – og for erstatningen.

Anmelder du et tyveri, skal du kunne sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte og forlagte ting.

Fortrydelse

Hvis du fortryder, at du har købt forsikringen, har du 14 dages fortrydelsesret.

Læs mere

Lovgivning og Ankenævn

Lovgivning og Ankenævn

Privatsikring A/S er under tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark.

I Privatsikring tilbyder vi rådgivning og forsikringspolice- og betingelser på dansk. Al anden kommunikation med kunder foregår også på dansk.

Alle Privatsikrings forsikringer og aftaler overholder den gældende danske lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler.

Hvis du eller Privatsikring bliver uenige om forsikringen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2. sal, 1100 København K, tlf. 33 15 89 00.

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet eller hos os. Du skal betale et lille gebyr for at klage, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.