Indboforsikring

Fleksibel dækning uden loft

Vælg en bred indboforsikring, der dækker dine personlige ejendele og omfatter fordele som retshjælp og dækning ved trick- og identitetstyveri. Med en række tilvalg kan du let vælge en individuel løsning.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores forsikringer, eller har du spørgsmål til en forsikring, du allerede har, skal du kontakte din rådgiver enten i dit pengeinstitut eller servicecenter.

Kontakt din rådgiver

En indboforsikring, som du altid kan tilpasse dit og familiens liv

Hjemmet er den trygge base, men selv om du sikrer dig på alle måder og passer godt på alle dine ejendele, kan der altid ske uforudsete hændelser. En pludselig opstået skade, et cykeltyveri, måske et indbrud eller en kortslutning, der kan have store konsekvenser. I de tilfælde er det vigtigt at være dækket godt ind.

En indboforsikring fra Privatsikring giver dig en bred grunddækning ved tyveri, elskader samt trick- og identitetstyveri. Vi kan også dække en del af dine udgifter i forbindelse med visse typer af retssager og sikre krisehjælp efter fx en brand i boligen. Og da ingen familier er ens, kan du ud over den gode grunddækning sammensætte en individuel forsikring med en række tilvalg.

Bemærk, at indboforsikringen dækker dig og din ægtefælle/partner, hjemmeboende børn og udeboende børn, indtil de fylder 18 år (med mindre de selv har stiftet familie). Det er derfor hele familien, der er godt hjulpet hos Privatsikring.

Fleksibel forsikring uden loft for dækning
Vi har designet din indboforsikring så fleksibelt som muligt, så der ikke er noget loft over, hvor meget den dækker. Du behøver derfor ikke regne sammen og oplyse den samlede værdi af indboet i dit hjem. Du skal blot oplyse værdien på den dyreste enkeltgenstand i din husstand samt den samlede værdi af eventuelle samlinger, design og særlige private værdigenstande som fx smykker og armbåndsure.

Det er vigtigt, at du justerer dine summer, så du er rigtigt dækket, hvis du får en skade. Har du ikke den korrekte sum på fx en enkeltgenstand, dækker vi stadig – dog maksimalt op til det beløb, du har oplyst. Har du fx oplyst en sum på enkeltgenstande på 60.000 kr., men din dyreste genstand har kostet 70.000 kr., så får du maksimalt 60.000 kr. udbetalt ved en skade på denne genstand.

Hvad dækker en indboforsikring
hos Privatsikring

Grunddækninger

Indbo

Dækning af ejendele, der bliver stjålet fra din bolig eller i forbindelse med et røveri. Ejendele, der bliver beskadiget ved brand, vandskade og hærværk, er ligeledes dækket. Skal familiens cykler dækkes, er det et tilvalg.

Ansvar

Dækker, hvis du eller en anden i husstanden gør skade på andre eller deres ejendele. Det kan fx være, at du ved et uheld vælter en cyklist, og cyklisten tøj og/eller briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Er du involveret i private retssager som enten sagsøger eller sagsøgt – det kan fx være ved erstatningssager, lejeforhold eller salg af lejlighed – kan du ved visse sager få dækket en del af dine udgifter.

Elskade

Kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater som fx computere, kopimaskiner og printere kan blive dyrt. Din indboforsikring dækker skaderne.

Tricktyveri

Dækker i de tilfælde, hvor ukendte personer under falsk identitet eller med falske påskud får adgang til dit hjem og gennemfører et tyveri.

Identitetstyveri

Du er dækket, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi kan tilbyde hjælp og rådgivning, hvis andre fx optager et lån i dit navn og ved brug af dit personnummer.

Krisehjælp

Har der været brand i boligen, er der sket et indbrud, eller skal familien genhuses, omfatter din indboforsikring hjælp fra en psykolog eller speciallæge i psykiatri. Ved skilsmisse tilbyder vi også krisehjælp til hjemmeboende børn under 18 år.

Genhusning

Hvis uheldet rammer i form af akutte skader, påvirker det familien voldsomt, da boligen for de fleste er den sikre base for hverdagens mange rutiner og gøremål. Derfor har vi fokus på, at hverdagen ændres mindst muligt.

Hjælpen er fremme inden for en time ved akutte skader, der er dækket af forsikringen. Hvis dit hjem er blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt – og uden tidsbegrænsning. Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet.

Ved fx brand eller vandskade kan ødelæggelserne også gå ud over indboet, og her udbetaler vi en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer.

Ved dramatiske skader kan vi desuden tilbyde jer psykologisk krisehjælp.

Tilvalg

Glas og sanitet

Dækker ved skader på vinduer, spejlflader, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, toiletkummer, cisterner og lignende. Bemærk: Glas- og sanitet er ofte en del af din husforsikring. Derfor er dette tilvalg mest relevant, hvis du bor i lejebolig uden glas- og sanitetsdækning.

Cykel

Husstandens cykler kan godt repræsentere en stor værdi. Hvis de bliver stjålet, dækker forsikringen, hvis der er tale om indbrudstyveri eller, hvis de har været låst med en godkendt lås.

Udvidet cykel

Dette tilvalg træder til, hvis en cykel bliver ødelagt i forbindelse med fx et cykelstyrt.

Pludselig skade

Dækker pludselige skader på dit indbo, som hvis du fx taber en dyr vase.

Elektronikdækning

Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektronik i husstanden. De første fire år efter købet bliver værdien ikke afskrevet.

Briller og høreapparat

Dækker, hvis briller eller høreapparat får pludselige skader eller bliver væk.

Udvidet vand

Dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i din bolig.

Hest – ansvar

Dækker, hvis din hest gør skade på personer eller deres ejendele.

Vil du vide mere?

Her finder du forskellige dokumenter, der vedrører vores indboforsikring. Læs detaljerne om de forskellige dækninger, tilvalg og services i forsikrings­betingelserne, eller hent brochuren eller produktinformations­dokumentet, som hurtigt giver dig et overblik og gør det nemt at sammenligne med andre indboforsikringer.

Med Værdiopgørelsen kan du nemt få et overblik over, hvad dit indbo er værd.

Har du allerede din indboforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Privatsikring. Se vilkår og betingelser for den aktuelle og præcise dækning.

Vær opmærksom på at der kan gælde andre betingelser, for dine forsikringer eller tilbud.
Læs mere