Hvis jeg fortryder min forsikring.

Fortrydelsesret
Hvis du fortryder, at du har købt forsikringen, har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentlige forhold. Har du f.eks. fået policen og forsikringsbetingelserne den 1. i en måned har du frist til og med den 15 i den måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Bygningsbrandforsikring
For bygningsbrandforsikring er fortrydelsesretten begrænset af Lov om Finansiel virksomhed § 60. Du skal inden for 14 dage dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. 

Fortrydelsesret ved senere udvidelse af forsikringen
Hvis du har udvidet din forsikring med nye dækninger, vil fortrydelsesretten og fristen på 14 dage også være gældende – dog kun på den tilvalgte udvidelse.