Forsikrings­formidler

I henhold til Lov om forsikringsformidling, og bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører, er forsikringsformidlere forpligtiget til at videregive visse oplysninger til deres kunder inden en forsikringsaftale indgås.

Privatsikring opererer med forskellige samarbejdsmodeller, og det er derfor ikke alle Privatsikrings samarbejdspartnere som er forpligtiget til at videregive visse oplysninger i henhold til lovgivningen.

Du kan herunder se, om dit pengeinstitut er forpligtiget til at videregive visse oplysninger til dig. Ved at trykke på det pågældende pengeinstitut, vil du blive videreført til pengeinstituttets hjemmeside hvor du kan læse mere.

Som kunde kan du til enhver tid anmode dit pengeinstitut om at udlevere oplysningerne gratis på papir. Har du spørgsmål vedrørende oplysningerne, vil du skulle kontakte dit pengeinstitut.