Påkørsel af dyr

Vores tal viser at efterårsmånederne oktober og november betyder en fordobling i antallet af trafikuheld, hvor biler og vilde dyr er involveret.

Vær opmærksom

Især ved solopgang og solnedgang er der
en forhøjet risiko for at påkøre dyr i trafikken.

Vær ekstra opmærksom på advarselsskiltene - der er sat op i områder, hvor vilde dyr ofte krydser vejbanen - og let samtidig trykket på speederen. Husk at dyr ofte færdes i flok, så ét dyr på vejen blive tit efterfulgt af flere.

Hvis uheldet er ude, bør man gøre følgende:

  • Hvis dyret er dødt, er det vigtigt at fjerne det fra vejbanen. Læg dyret i rabatten eller i grøftekanten, så andre trafikanter ikke påkører det, eller forsøger at undvige påkørsel af det
  • Ring derefter til Falck på telefon 70 10 20 30.
    Falck vil herefter sørge for, at det døde dyr bliver afhentet.
  • Hvis dyret har overlevet mødet med bilen, og selv er i stand til at løbe væk fra ulykkesstedet, skal man ikke selv følge efter det. Ring derimod til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812.
    I den situation er det vigtigt at afmærke stedet tydeligt, så sporet er let at finde. En sweisshundefører vil så blive tilkaldt og forsøge at opspore det sårede dyr
  • Hvis dyret stadig er i live, men ikke kan bevæge sig, er det vigtigt ikke at røre dyret, da et såret dyr kan opføre sig aggressivt. Ring i stedet til Dyrenes Vagtcentral.