Sne og snestorm

Sne og snestorme kan være smukke og magiske, men de kan også være farlige og forårsage skader. Det er vigtigt at være forberedt og tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge skader i forbindelse med sne og snestorme. Privatsikring har her samlet nogle af de vigtigste tiltag, du kan tage for at beskytte dig selv, dit hjem og dine ejendele mod de potentielle risici, der følger med vintervejret.

Når der varsles sne og/eller snestorm

Når der varsles sne og snestorm, er det vigtigt at tage nogle forholdsregler for at forebygge skader. Her er nogle råd til, hvad du kan gøre:

Hold dig opdateret
Følg vejrudsigten og varsler fra relevante myndigheder. Dette giver dig mulighed for at være forberedt og tage de nødvendige skridt i god tid.

Sikre dit hjem
Tjek dit tag, tagrender og afløbssystemer for at sikre, at de er i god stand og fri for eventuelle blokeringer. Fjern også eventuelle tunge genstande, der kan falde ned og forårsage skader under snefaldet.

Forbered dig på strømafbrydelser
Sørg for at have en nødstrømkilde, som fx en generator, og ekstra batterier til vigtige elektroniske apparater som lommelygter og radioer. Fyld også op på forsyninger som mad, vand, medicin og varme tæpper.

Beskyt dine planter
Dæk sarte planter eller flyt dem indendørs for at beskytte dem mod frost og sne. Ryst også sneen af træer og buske for at undgå, at grenene knækker under vægten.

Pas på glatte overflader
Hold gangstier og indkørsler fri for sne og is ved at skovle og bruge salt eller sand. Brug også skridsikre sko eller støvler, når du bevæger dig udendørs.

Undgå unødvendige rejser
Hvis vejret er dårligt og der er risiko for snestorm, undgå unødvendige rejser. Hvis du alligevel skal ud, sørg for at have en nødpose med varmt tøj, mad og drikke i tilfælde af, at du sidder fast eller bliver fanget i trafikken.

Under snestorm

Bliv indendørs
Undgå at bevæge dig udendørs, medmindre det er absolut nødvendigt. Snestorme kan medføre dårlig sigtbarhed og farlige vejrforhold, så det er bedst at blive indendørs og undgå unødvendig risiko.

Hold dig opdateret
Følg med i vejrudsigten og lokale varsler for at være informeret om stormens udvikling. Lyt til radioen eller hold dig opdateret via nyhedsmedier for at få de seneste oplysninger og eventuelle instruktioner fra myndighederne.

Sikre dit hjem
Sørg for, at alle døre og vinduer er tætte og lukkede for at undgå indtrængende sne og kulde. Hold gardiner og persienner trukket for at forhindre, at sneen blæser ind i dit hjem.

Vær opmærksom på strømafbrydelser
Snestorme kan medføre strømafbrydelser. Sørg for at have en nødlygte og ekstra batterier klar. Undgå at bruge åbne flammer indendørs som nødlys, da de kan forårsage brande eller forgiftning fra kulilte.

Undgå brug af åbne ildsteder
Hvis du har et åbent ildsted eller en brændeovn, skal du være forsigtig med at bruge det under en snestorm. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, og hold øje med eventuelle gnister eller risiko for kulilteforgiftning.

Hold dig varm og hydreret
Sørg for at have nok varme tæpper, tøj og varme drikkevarer som te eller varm kakao. Hold dig hydreret ved at drikke vand regelmæssigt, da det kan være nemt at dehydrere, selvom det er koldt.

Efter sne og snestorm

Vær forsigtig ved fjernelse af sne
Når det er sikkert at gå udenfor, skal du være forsigtig, når du fjerner sne. Brug en skovl til at fjerne sneen fra gangstier og indkørsler, og sørg for at skovle den væk fra trapper og udgange. Pas på med at overanstrenge dig, da sneen kan være tung og belastende for kroppen.

Fjern istapper
Hvis der dannes istapper på taget eller udhæng, skal du være forsigtig, når du fjerner dem. Brug en kost eller en istapfjerner til at forsigtigt slå dem ned. Undgå at stå direkte under istapperne for at undgå skader, hvis de falder ned.

Tjek dit tag og tagrender
Efter snefaldet skal du kontrollere dit tag og tagrender for eventuelle skader eller blokeringer. Fjern sne og is fra tagrenderne for at undgå oversvømmelser og isdannelser, der kan forårsage skader på dit hjem.

Inspektion af træer og grene
Vurder om der er træer eller grene, der er blevet beskadiget under snestormen. Fjern eventuelle nedfaldne grene, der kan udgøre en fare for dit hjem eller for forbipasserende.

Vær opmærksom på isglatte overflader
Efter snestormen kan der dannes is på veje, fortove og andre overflader. Vær forsigtig, når du bevæger dig udenfor, og brug skridsikre sko eller støvler for at undgå faldulykker.

Kontroller dine forsyningslinjer
Tjek dine el-, vand- og varmeforsyningslinjer for eventuelle skader eller problemer. Hvis du bemærker noget unormalt, skal du kontakte de relevante myndigheder eller fagfolk for at få det rettet.