Hvordan er mit hus dækket ved stormflod?

Dine forsikringer dækker normalt ikke stormflod. Derfor er det en god idé at være godt forberedt, når der er varslet stormflod eller høj vandstand.

Er du dækket af stormflodsordningen? 

Din normale forsikring dækker typisk ikke skader efter stormflod. Til gengæld findes der en offentlig katastrofeordning, hvor du kan søge erstatning. Ordningen dækker typisk skader på bygning og indbo, som er omfattet af en brandforsikring. 

Selvom dit forsikringsselskab ikke dækker skader efter stormflod, skal du kontakte dem, hvis du får en skade efter stormflod. De kan rådgive dig og hjælpe dig med at anmelde skaden til Naturskaderådet.  

Sådan kan du forebygge skader ved stormflod 

  • Hav sandsække eller watertubes parat, når der er varslet forhøjet vandstand, så du kan forhindre vandet i at trænge ind i huset. 
  • Vær klar med kost, spand, skovl og klude, hvis vandet trænger ind. 
  • Sørg for, at alle udendørs afløb, tagnedløb og brønde er renset og fungerer. 
  • Flyt dine møbler og andre ting fra kælder og gulve, der kan blive oversvømmet, til sikre dele af dit hus. 
  • Tilkald hjælp fra det lokale beredskab, hvis du får brug for det.