Ejerskifte­forsikring

Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikringen omfatter de bygninger, der er nævnt i tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten. Når forholdene ikke er nævnt i tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten dækker forsikringen:

  • Skader og fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand
  • Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer i og under de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer
  • Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer.

Hvad beskriver tilstandsrapporten?

  • Synlige fejl og mangler på bygningen
  • Bygningens almene tilstand i forhold til hvad der er normalt for den type ejendom
  • En vurdering af restlevetiden på husets tag
  • En generel beskrivelse af hustypen

Hvad beskriver elinstallationsrapporten?

  • Synlige fejl og mangler ved bygningens el-installationer