Ejerskifte­forsikring

Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikringen omfatter de bygninger, der er nævnt i tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten. Når forholdene ikke er nævnt i tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten dækker forsikringen:

 • Skader og fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand
 • Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer i og under de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer
 • Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved disse installationer.

Hvad beskriver tilstandsrapporten?

 • Synlige fejl og mangler på bygningen
 • Bygningens almene tilstand i forhold til hvad der er normalt for den type ejendom
 • En vurdering af restlevetiden på husets tag
 • En generel beskrivelse af hustypen

Hvad beskriver elinstallationsrapporten?

 • Synlige fejl og mangler ved bygningens el-installationer

Privatsikrings ejerskifteforsikring

Læs mere
 • Standarddækning i henhold til loven
 • Skjulte fejl og mangler ved overtagelsen
 • Undtaget er ulovligheder, forurening mv.
 • Selvrisiko 5.100 kr. pr. skade, dog maks 51.000 kr. i forsikringstiden
 • Forsikringen kan tegnes med en løbetid på enten 5 eller 10 år
 • 3 måneders efteranmeldelsesperiode
 • I tvister mellem bygnings-konsulenten og Ejerskifteforsikringen dækker Privat-sikrings Ejerskifteforsikring dig som kunde her og nu og overtager så kravet over for bygningskonsulenten

Eksempel:

I tilstandsrapporten står nævnt et K1 (kosmetiske skader) forbehold for nogle fine revner i fundamentet på ejendommen. Køber beder en murer kradse disse ud og pudse soklen bagefter. Ved dette arbejde konstaterer mureren, en så kraftig sætningsskade, at huset er i fare for sammenstyrtning.
Ejerskifteforsikringen i Privatsikring dækker fundering af huset og evt. midlertidig bolig til køber, imens arbejdet pågår.

10 gode råd, når du køber/har købt hus

Læs mere
 • Få råd og vejledning omkring Ejerskifteforsikring via din boligrådgiver eller ejendomsmægler
 • Du skal sikre dig, at der er udarbejdet tilstandsrapport
 • Der skal foreligge skriftligt tilbud om Ejerskifteforsikring
 • Acceptér Ejerskifteforsikring, inden du får overdraget nøglen
 • Du skal sikre dig alle nøgler fra sælger til ejendommen, eller evt. få omlagt låsen
 • Undersøg, hvilke regler der gælder i grundejerforeningen
 • Kontakt konsulenten, der har udfærdiget tilstandsrapporten, og spørg til, hvordan de eventuelle anmærkninger i rapporten kan udbedres
 • Tag billeder af ejendommen, når der skrives under på købsaftale, både inde og ude. Så er det ikke svært f.eks. at bevise, at sælger har fjernet en værdifuld plante på grunden
 • Benyt altid autoriserede håndværkere, når der skal foretages større om- eller tilbygninger
 • Eventuelle forbehold på huspolicen kan fjernes ved at udbedre skaderne – spørg om råd hos konsulenten