Lønsikring hos Privatsikring

Lønsikring giver ro omkring økonomien

Lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det er en mulighed for at supplere dine dagpenge med op til 90 % af din bruttoløn, hvis du mister dit job.

Hvad er lønsikring?

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder.

Den månedlige erstatning kan udgøre op til 90 % af din bruttoløn. Beløbet afhænger af det valg, du har truffet i forbindelse med tegning af forsikringen, og vil fremgå af din forsikringspolice.

Der er en karensperiode på 6 måneder fra forsikringen træder i kraft.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores forsikringer, eller har du spørgsmål til en forsikring, du allerede har, skal du kontakte din rådgiver enten i dit pengeinstitut eller servicecenter.

Kontakt din rådgiver

Forudsætninger for Lønsikring

 • Du skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
 • Du skal have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
 • Du skal være fuldt erhvervsdygtig
 • Du skal være beskæftiget som lønmodtager i Danmark
 • Du skal være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager i mindst 16 timer pr. uge, i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for tegning af forsikringen
 • Du skal være medlem af en dansk A-kasse
 • Du skal være indforstået med at kommende arbejdsløshed, som du har eller burde have kendskab til ved tegningen af forsikringen, ikke giver ret til erstatning.

Forsikringens ophør

Forsikringen løber indtil du beslutter at opsige forsikringen, eller når:

 • Du fylder 65 år
 • Du går på pension
 • Du bevilges førtidspension, efterløn eller flexjob
 • Du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, medmindre dette sker som led i din aktivering
 • Dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører
 • Når maksimalt erstatningsbeløb for forsikringen er udbetalt svarende til 36 måneder
 • Du afgår ved døden

Vil du vide mere?

Her finder du forskellige dokumenter, der vedrører vores lønsikring. Læs detaljerne om de forskellige dækninger, tilvalg og services i forsikringsbetingelserne, eller hent brochuren eller produktinformationsdokumentet, som hurtigt giver dig et overblik og gør det nemt at sammenligne med andre forsikringer.

Har du allerede lønsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Privatsikring, hvor du kan læse vilkår og betingelser for den aktuelle og præcise dækning.

Vær opmærksom på at der kan gælde andre betingelser, for dine forsikringer eller tilbud.
Læs mere