Lønsikring

Økonomisk hjælp, hvis du skulle blive ufrivilligt arbejdsløs.

Ro omkring økonomien

Lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det er en mulighed for at supplere dine dagpenge med op til 80 % af din bruttoløn, hvis du mister dit job.

Særlige fordele ved Lønsikring

 • Du får op til 80 % af din tidligere bruttoløn i op til 12 måneder
 • De penge du får fra Lønsikring, skal ikke modregnes i dine dagpenge
 • Du kan trække dine indbetalinger til Lønsikring fra i skat
 • Vi betaler dine øvrige forsikringer hos Privatsikring, hvis de står til betaling, mens du får udbetalt Lønsikring.

Sådan fungerer Lønsikring

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder.

Den månedlige erstatning kan udgøre op til 80 % af din bruttoløn, mens du er i arbejde. Beløbet afhænger af det valg, du har truffet i forbindelse med tegning af forsikringen, og vil fremgå af din forsikringspolice.

Forudsætninger for Lønsikring

 • Du skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
 • Du skal have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
 • Du skal være fuldt erhvervsdygtig
 • Du skal være beskæftiget som lønmodtager i Danmark
 • Du skal være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager i mindst 17 timer pr. uge, i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for tegning af forsikringen
 • Du skal være medlem af en dansk A-kasse
 • Du skal være indforstået med at kommende arbejdsløshed, som du har eller burde have kendskab til ved tegningen af forsikringen, ikke giver ret til erstatning

Forsikringens ophør

Forsikringen løber indtil du beslutter at opsige forsikringen, eller når:

 • Du fylder 65 år
 • Du går på pension
 • Du bevilges førtidspension, efterløn eller flexjob
 • Du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, medmindre dette sker som led i din aktivering
 • Dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører, eller
 • Når maksimal erstatningsbeløb for forsikringen er udbetalt svarende til 36 måneder
 • Du afgår ved døden