Ulykkesforsikring

Pas på dig selv med en ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring i Privatsikring

Vores ulykkesforsikring udbetaler erstatning fra 5% eller 10% varigt mén. Pengene kan bruges til alt: Hjælpeindretninger i din bolig, medicin, privathospital eller rekreation – det bestemmer du selv.

Hvorfor er en ulykke bedre dækket hos Privatsikring?

Hos Privatsikring er en ulykke simpelthen ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”. Det betyder, at flere skader nu er omfattet af ulykkesforsikringen, lige fra løfteskader til besvimelsesskader, bare de sker pludseligt.

Det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid. Udfører du arbejde – lønnet eller ulønnet – for andre (vennetjenester), er det arbejdstid. Det gælder f.eks., hvis du hjælper naboen med at skubbe hans bil i gang eller bygge hans carport.

Og ved ulykke i arbejdstiden er du ikke dækket af en fritidsulykkesforsikring. Derfor anbefaler vi altid en heltidsulykkesforsikring – så er du dækket hele døgnet.

Ud over invaliditetsdækningen kan du vælge en række dækninger for at tilpasse forsikringen efter dit eget behov.

På den måde betaler du for det, du har brug for – og kun det.

Kommer du ud for en alvorlig ulykke, der medfører invaliditet på 30 % eller derover, fordobler vi din udbetaling. Eksempelvis kan en diskusprolaps blive vurderet til 30 % varigt mén.

Har du valgt en forsikringssum på 1.500.000 kr. ved invaliditet og tillægserstatning, vil du ved 30 % invaliditet få udbetalt erstatning på 900.000 kr. i stedet for 450.000 kr.

Ekstra rådighedsbeløb til forsikringstageren ved varigt mén over 30% på børn op til 18 år.

Har du valgt tandskadedækning, dækker vi skade på dine tænder i forbindelse med en pludselig hændelse; men derudover dækker vi også skader på tænderne i forbindelse

med spisning, hvis der har været en unormal genstand i maden – f.eks. en sten i rugbrødet.

Børn skal naturligvis også være omfattet af en ulykkesforsikring. Hos Privatsikring dækker børneulykkesforsikringen hele døgnet, også hvis børnene kommer til skade i forbindelse med et eventuelt fritidsjob, eller mens de løber et ærinde for naboen.
Du kan få alle børn registreret på samme forsikring. Prisen kan dog variere alt efter antallet af børn. Du skal dog huske, at få hvert barn registreret på forsikringen.

Vi har som noget nyt udviklet en forsikring, der dækker alt det, du ikke har lyst til at tænke på. Nemlig at dit barn kan få en alvorlig sygdom.

Vores børneulykkesforsikring hedder Privatsikring Barn - læs mere om den her

Langt de fleste dyrker sport enten som motionister eller i konkurrence. Og der sker også ulykker ved sport, der kan medføre invaliditet. Vores ulykkesforsikring omfatter de fleste sportsgrene, f.eks. ishockey, ridning, håndbold, fodbold og alm. skiløb.

Boksning, motorløb og bjergklatring er det, vi kalder farlig sport, og det dækker vi ikke på den almindelige ulykkesforsikring. Du kan vælge en tilvalgsdækning, hvis du dyrker en af disse sportsgrene.

Hvis du ved et ulykkestilfælde f.eks. brækker et ben, kan det for en periode medføre nogle besværligheder i hverdagen. Hvordan skal du klare opgaverne derhjemme, handle ind, hente og bringe børn, komme til og fra arbejde og så videre? Måske kunne det være rart at købe sig til hjemmeservice eller lignende. Hjælpen kan du betale med vores Strakserstatning.

Dækningen giver dig en udbetaling på 1 % af invaliditetssummen på din ulykkesforsikring ved udvalgte skader, f.eks. brud på arme og ben, overrevet akillessene eller korsbånd.

Udbetalingen sker umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden til os, og den er uafhængig af, om du bliver invalid. En forsikringssum ved invaliditet på 1.500.000 kr. giver en Strakserstatning på 15.000 kr., som du frit kan disponere over og f.eks. betale ”hjemmehjælpen” med.

Hvis du skal sammenligne
os med andre...

Læs mere

Hvis du sammenligner os med andre, skal du lægge mærke til:

  • Er det den nye og brede ulykkesdefinition? – ”pludselig hændelse, der forårsager personskade”
  • Dækker den under arbejde eller kun i fritiden?
  • Er tyggeskader dækket af tandskadedækningen?
  • Omfatter børneulykkesforsikringen alle børnene, og er de dækket ved evt. fritidsjob?
  • Fordobles erstatningen ved invaliditet på 30% og derover?
  • Er du dækket ved sport – f.eks. dykning og kampsport?
  • Kan du få Strakserstatning?
  • Er der mulighed for at tegne sygdomsdækning til børn?
  • Er der aldersophør på forsikringen?


Der kan være andre ting, som er af betydning for dig, når du skal vælge forsikring. Tal med os – så finder vi sikkert en løsning sammen.

Ring og få en snak på 70 11 17 07.

Eksempler på skader, vi dækker som ulykker

Læs mere

Monica får et ildebefindende på badeværelset og besvimer. I faldet rammer hun flisegulvet, så hun ødelægger 4 tænder. Ulykkesforsikringen
med tandskadedækning betaler tandlægeudgifterne fuldt ud.

Poul spiller fodbold med sine børn og falder uheldigt, da han skal tæmme en bold. Et ledbånd bliver revet over, men det medfører ikke noget varigt mén. Til gengæld er der udgifter til genoptræning hos en fysioterapeut, og det betaler ulykkesforsikringen.