Genvurdering ulykkessager som følge af løb/sport

Har du været ude for en ulykke i forbindelse med sport, som er anmeldt men afvist, så er du muligvis berettiget til erstatning.

Den 5. september 2017 traf Højesteret afgørelse om, at en meniskskade opstået pludseligt under løb er omfattet af ulykkesforsikringen. Dommen ændrer praksis for, hvornår en sportsskade kan betragtes som en erstatningsberettiget ulykke. Du kan se hele dommen her.

Privatsikring gennemgår afviste sager

På baggrund af dommen vil Privatsikring i løbet af oktober 2017 aktivt gennemgå afviste sportsskader for de seneste tre år, for at vurdere, om de berørte kunder kan have ret til erstatning. De pågældende kunder bliver kontaktet direkte af Privatsikring, da der kan være behov for supplerende oplysninger i sagerne i form af fx lægejournaler, behandlingsudgifter eller lignende.

Du skal være opmærksom på:

  • Skader afvist før 8. september 2014 er forældede i forsikringsmæssig forstand, og bliver derfor ikke genvurderet
  • Hver enkelt skade bliver vurderet i lyset af Højesterets dom. En eventuel genvurdering af din sag er derfor ikke ensbetydende med, at du er berettiget til erstatning

Er du i tvivl

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din afviste sag skal vurderes igen, så er du velkommen til at kontakte vores skadeafdeling:

Telefon: 33 55 38 30