Strejke og lockout
– hvad med forsikringen?


Der er varslet strejke fra den 6. maj og lockout fra den 12. maj, og det har konsekvenser for mange danskere, både privat og på jobbet. Sådan er du stillet forsikringsmæssigt hos Privatsikring.

Improviseret børnepasning på arbejdspladsen. Aflyste eller afbrudte ferierejser. Hvis arbejdsmarkedets parter ikke finder en forhandlingsløsning, bliver der vendt op og ned på mange danskeres hverdag i en periode. Det er en ekstraordinær situation, der kan afføde mange spørgsmål om blandt andet forsikringsforhold, og derfor har vi samlet de vigtigste informationer for dig som Privatsikring-kunde.

Privatforsikring 

Rejseforsikring

Dine rejseplaner kan blive påvirket på flere måder gennem strejke og lockout. Dels kan du blive direkte inddraget, så du må aflyse rejseplaner. Dels kan lufthavne og lignende blive ramt, så flyene ikke letter. For begge tilfælde gælder det, at din rejseforsikring ikke dækker dit tab. Du kan altså ikke afbestille og få godtgjort rejsen, selv om konflikten bryder ud, inden du har påbegyndt rejsen.

Erhvervsforsikring

Ulykkesforsikring

Har din arbejdsplads en Kollektiv Ulykkesforsikring i Privatsikring, har vi valgt at dække bredt i tilfælde af en konflikt. Det vil sige, at du som medarbejder er dækket, men det gælder også midlertidigt og ekstraordinært børnepassere og børnene selv.

 • Medarbejdere: Du og dine kolleger er dækket som normalt med de summer, der står i jeres kollektive ulykkesforsikring.
 • Andre: Børnepassere som fx familiemedlemmer samt børn af medarbejdere er også dækket, når børnepasningen foregår i virksomheden. Dækningen lyder på:
  • Dødsfaldssum – børn 20.000 kr.
  • Dødsfaldssum – voksne 250.000 kr.
  • Invaliditetssum fra 5% medicinsk invaliditet 500.000 kr.
  • Ved tandskade: Efter regning
  • Øvrige forhold: Forsikringen omfatter ikke tillægserstatning

Ansvarsforsikring

Den almindelige erhvervsansvarsforsikring i Privatsikring dækker også skader i forbindelse med børnepasning på arbejdspladsen. Dækningen er så bred, at den omfatter pasning af både egne og andres børn samt børnepasning, der bliver varetaget af pårørende, men som foregår på arbejdspladsen. Eksisterer der en privat tegnet ansvarsforsikring, er den dog forpligtet til at dække først.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis I aftaler børnepasning på arbejdspladsen, dækker arbejdsskadeforsikringen ikke, så længe børnepasningen står på. Børnepasning er ikke en del af din ansættelse, og derfor er du ikke sikret efter arbejdsskadelovgivningen. Se evt. mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. 

Du har mulighed for at tegne en privat ulykkesforsikring, der kan træde til i stedet for

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Privatsikring Kundeservice på 70 11 17 07, hvis du har spørgsmål, der rækker ud over de nævnte dækninger og retningslinjer.