Det er blevet lettere for dig at tage et ansvar

Ansvarlig udbedring af skader
på din bolig

Den mest klimaneutrale skade er den skade, der aldrig sker. Derfor opfordrer vi altid vores kunder til at forebygge skader ved fx klimasikring eller ved at sikre at der er brandalarmer installeret i ens bolig.

Hvis uheldet alligevel sker, og du bliver udsat for en vandskade, eller oplever brand i din bolig, skal skaden udbedres. Har du ikke selv en fagmand til opgaven, kan du vælge fra Privatsikrings netværk af dygtige håndværkere. Dette håber vi kan give dig mere ro omkring dit valg af leverandør, end hvis du vælger en leverandør, der ikke har forpligtet sig til ansvarsbevidst skadeudbedring.  

  Forpligtelser inden for byggeri og håndværk

  Vores leverandører overholder ikke kun strenge kvalitetskrav, men tager også et samfundsmæssigt ansvar gennem forpligtigelse til at opfylde følgende mål:

  80 % genbrug af nedrivningsmaterialer.

  80 % af alt træ, der bliver brugt, er FSC-certificeret.

  10 % af medarbejder­staben er lærlinge (ved virksomheder med +50 ansatte).

  Hvad med andre forsikringsområder

  Vi er begyndt med at sætte mål sammen med vores leverandører inden for byggeri og håndværk nu, fordi det haster, og fordi sektoren har et tungt klimaaftryk. Vi er allerede i gang med de næste forsikringsområder som fx sundhed, indbo, ulykke, mv. I takt med, at aftaler skal genforhandles på andre områder, udvider vi vores indsatser omkring ansvarlig skadeudbedring.

  En indsats for fem af FN’s 17 Verdensmål

  De nye mål for vores leverandører flugter med den overordnede agenda i Privatsikring og Codan, som forpligter os til at arbejde med fem af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Helt konkret støtter vi med vores nye mål op omkring ”ansvarlig forbrug og produktion” samt ”klimaindsats”.

  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
  Sikre at alle har adgang til bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
  Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

  Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.