Samfundsansvar

Privatsikrings CSR arbejde
er integreret i hele organisationen

Governance

CEO, Rasmus Werner, har det øverste ansvar for, at Codan tænker ansvarlighed ind i forretningen. Vores governance-struktur sikrer, at CSR-indsatsen er integreret i vores forretning. Ambitionen er, at arbejdet med ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder vores kunder.