Samfundsansvar

Privatsikrings CSR arbejde
er integreret i hele organisationen

Governance

CEO, Rasmus Werner, har det øverste ansvar for, at Codan tænker ansvarlighed ind i forretningen. Vores governance-struktur sikrer, at CSR-indsatsen er integreret i vores forretning. Ambitionen er, at arbejdet med ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder vores kunder.

Politikker

Vi lægger stor vægt på, at ansvarlighed bliver indarbejdet i alle aspekter af vores daglige arbejde. Derfor har vores bestyrelse godkendt og udstukket en række politikker, som du kan finde herunder. 

Politik for menneskerettigheder

Politik for miljø og klima

Politik for donationer