Hvordan gør jeg sommerhuset forårsklart?

Vinteren kan være hård ved sommerhuset. Se, hvordan du gennemgår huset for skader, så du kan nå at stoppe dem, før de bliver for store og dyre.

Tjekliste til gennemgang af sommerhuset efter vinteren 

Vand og el 

 • Åbn kun gradvist for vandet, så du undgår at gøre eventuelle skader større.
 • Tjek vandlåsen, og se, om den er tilstoppet.
 • Afprøv alle elinstallationer, og tjek eventuelt også gassen. 
  Kig i brønde og kloakker, og fjern blade, grene og andet snavs. 
   

Fundament og facade 

 • Gennemgå husets yderside, og se, om der er synlige revner og sprækker i fundament, sokkel, facade og gavle.
 • Skrab i fugerne mellem murstenene. Er de porøse, kan der være trængt vand ind.
 • Tjek facaden for huller, så du undgår problemer med fx vand og rotter.  


Tag og tagrender 

 • Undersøg, om der er utætheder, revner, huller og afblæste eller løse tagsten på taget.
 • Tjek rygning og inddækninger, og vær ekstra grundig omkring skorsten og udluftningshætter.
 • Fjern blade og andet skidt fra tagrender og nedløbsrør. 
 • Hæld vand i tagrenderne for at tjekke, om de er utætte eller gået fra i samlingerne. 
 • Sørg for, at tagrenden hælder mod nedløbsrøret og væk fra husets vægge.  


Loftet 

 • Undersøg, om der er trængt vand ind på loftet, eller om der har været skadedyr på besøg. 
 • Gå op på loftet i dagslys med lyset slukket. Kommer der lys ind nogen steder, kan der også trænge fygesne og slagregn ind.
 • Tjek, om isoleringen er faldet sammen eller er fugtig.  


Vinduer og døre 

 • Tjek, om der er revner i soklerne ved dørene, og om sålbænkene har skader? 
 • Prøv, om alle vinduer og døre lukker tæt. Test fx ved at lukke dem med et stykke papir i klemme. Kan du hive papiret ud, er døren eller vinduet ikke tæt.
 • Smør hængsler på døre og vinduer.
 • Undersøg træværket for fugt, råd og svamp.