Fritidshus-, kolonihavehus- og husforsikring

Husforsikringer med en bred og fleksibel dækning

Din bolig er en stor investering, og skader kan blive kostbare. Vil du sikre dig optimalt i forhold til skader og følgeomkostninger, kan vi tilbyde dig en fleksibel forsikring, der dækker både helårshuse og fritidsboliger.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores forsikringer, eller har du spørgsmål til en forsikring, du allerede har, skal du kontakte din rådgiver enten i dit pengeinstitut eller servicecenter.

Kontakt din rådgiver

Med den rigtige husforsikring giver din bolig dig livskvalitet og ikke bekymringer

Hos Privatsikring har vi fokus på, at du og familien altid har de bedste rammer om hverdags- og fritidsliv. Vi ved, at både helårs- og fritidshuse kan repræsentere en stor værdi. Ikke alene i realkreditlån og mursten, men i høj grad også som en forudsætning for det gode familieliv.

Derfor tilbyder vi en hus- og fritidshusforsikring med en solid og bred dækning, hvor du selv kan vælge til og fra, så forsikringen passer perfekt til din bolig- og livssituation. Så er du sikret i tilfælde af brand, storm, hærværk, vandskader og de mange andre ting, der kan komme til at koste dyrt på reparationskontoen.

Desuden følger vi dig – bogstavelig talt – helt til hoveddøren med god rådgivning, så du kan være tryg ved din dækning. Og skulle uheldet være ude, står vi klar med hurtig og smidig skadebehandling, så du hurtigt kan få genetableret rammerne om en velfungerende hverdag.

Sådan dækker Hus-, fritidshus- og kolonihavehusforsikringen

Grunddækning

Brand

Branddækningen er uundværlig som boligejer. Vi dækker små og store brandskader, elskade på visse hvidevarer samt følgeskader som fx vandskader efter brandslukning.

Bemærk: Sker der en større, akut skade på huset, kan du og din familie blive genhuset på ubegrænset tid, mens reparation og genopførelse pågår. Genhusning er en del af den grundlæggende branddækning.

Tilvalg

Kasko

Vi anbefaler, at du ud over branddækningen også vælger kasko hvor vi fx dækker skader ved storm, skybrud, snetryk, indbrud og andre pludselige skader. 

Krisehjælp: Hvis I får brug for det efter fx en brand eller eksplosion i boligen med akut behov for genhusning, har du mulighed for, at få hjælp af en psykolog eller speciallæge i psykiatri for dig og din familie.

Hus- og grundejeransvar: Vi dækker det ansvar, du som husejer eller bruger af ejendommen kan pådrage dig for skader på andre mennesker eller deres ting og dyr.

Retshjælp: Her kan du få dækket dine sagsomkostninger ved visse typer af private retstvister, som du er part i som ejer eller bruger af huset.

Glas og sanitet

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og sanitetsdækningen. Har du et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller store spejlflader i din bolig, er det en god ide at tilkøbe en glas og sanitet.

Svamp, insekt og råd

Har du et ordentligt vedligeholdt hus, som bliver angrebet af svamp, insekt eller råd som nedbryder eller ødelægger træet, dækker vi dine udgifter til udbedring af skaden.

Skjulte rør og kabler

Dækker fx utætheder i skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør der løber i væggene og gulvet inde i huset.

Stikledning

Omfatter skader på rør, kabler og ledninger fra husets yderside til hovedledningen og fællesledninger, du har vedligeholdelsespligten for. Vi dækker efter aftale udgifter til fejlfinding i forbindelse med en dækket skade som fx frostsprængning, brud eller kortslutning i elkabler.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade sikrer dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude i form af skader efter regn eller fygesne, der trænger ind i huset, skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset efter længere tids regn, eller skader efter vand, der drypper eller siver fra synlige rør.

Udvidet hus og have

Dækker ved fx tyveri og hærværk på byggematerialer og haveanlæg, funktionsfejl på fx hårde hvidevarer og skader forvoldt af gnavere, rovdyr mv. Vi giver 60 % i tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle efter en dækningsberettiget skade i fx badeværelset.

Ferieudlejning

Skal din bolig bruges til ferieudlejning? Vi dækker, hvis din lejer stjæler eller ødelægger noget i huset med vilje.

Brand i udbygninger (kun på nedlagt landbrug)

Vi dækker små og store brandskader på udbygninger og følgeskader som fx vandskader fra brandslukning.

Stormskade på udbygninger (kun på nedlagt landbrug)

Vi dækker skader som følge af en storm eller skypumpe. Du får også erstatning for nedbørsskader, som er en umiddelbar følge af en stormskade på udbygningen.

Indbo (Kun på Fritidshus og Kolonihavehus)

Vi dækker dit faste indbo i dit fritids- eller kolonihavehus mod fx brand, vand og tyveriskader.

Udvidet indbo (Kun på Fritidshus og Kolonihavehus)

Her dækkes fx pludselige skader på indboet og skader på varer i køleskab og fryser efter en tilfældig strømafbrydelse.

Ansvarlig udbedring af skader

Med vores husforsikring har du en solid og bred dækning, som matcher dit behov. Hvis du oplever en skade på din bolig, hjælper vi med at udbedre den i samarbejde med vores dygtige håndværkere. Vi sørger for, at de både lever op til vores kvalitetskrav og at de agerer bæredygtigt, når de udbedrer din skade.

Læs mere om ansvarlig udbedring af skader

Vil du vide mere?

Her finder du forskellige dokumenter, der vedrører vores husforsikringer. Læs detaljerne om de forskellige dækninger, tilvalg i forsikringsbetingelserne, eller hent brochuren eller produktinformations­dokumentet, som hurtigt giver dig et overblik og gør det nemt at sammenligne med andre husforsikringer.

Har du allerede én eller flere af dine husforsikringer hos os, kan du se dine betingelser på Mit Privatsikring, hvor du kan læse vilkår og betingelser for den aktuelle og præcise dækning.

Vær opmærksom på at der kan gælde andre betingelser, for dine forsikringer eller tilbud.
Læs mere