Hus- og fritidshusforsikring

Husforsikringen sikrer at din bolig kan repareres eller genopføres, hvis uheldet er ude.

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, hvilke skader din Hus- og fritidshusforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader.

Brand

Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader.Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen. 

Bygningskasko

Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Sådan er du dækket

Grunddækninger:

Hus Fritidshus
Brand og følgeskader
Hærværk
Stormskade
Sky- og tøbrudsskader
Skader efter gnavere
Skader på personer, som kommer til skade på ejendommen
Genhusning i op til 18 mdr.
Genhusning i planlagt ferie

Mulige tilvalg:

Hus Fritidshus
Glas og kumme
Svamp og råd
Insektskade
Stikledning
Udvidet vandskade
Rør og kabel
Bygning under opførelse
Indbo
Småskader

Ødelagte vinduer er en typisk skade, som er dækket af glas- og kummedækningen. Men hvis du har et dyrt komfur med keramiske kogeplader, værdifulde håndvaske og badekar eller

store spejlflader i din bolig, så er det en god ide at tilkøbe en glas- og kummedækning.

Svampesporer kan angribe træet i både nye og gamle huse og nedbryde det i en grad, så det skal udskiftes. Med

svampedækningen er du sikret dækning af udgifter til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Svamp- og råddækningen dækker ikke kun skader, som skyldes svampesporer. Den giver også erstatning for de skader, der skyldes råd i træet.

I begge tilfælde får du erstatning, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Med denne dækning er dit hus dækket, hvis der sker skader efter insekter, der gør det nødvendigt med udskiftning/forstærkning af træet i din bolig.

Dækningen omfatter skader på de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen. Det kan for eksempel være skader på stikledningen på grund af alder eller forårsaget af gnavere.

Du får dækket selve skaden, men også eventuelle følgeskader som udsivning af gas eller olie.

Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader som fx utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør samt brud på afløbsledninger eller kortslutning i elkabler, hvis der er skader.

Vælger du Udvidet vandskade til din husforsikring, sikrer du dit hus endnu bedre, hvis uheldet er ude - fx ved:

  • Skader efter regn, der trænger ind i huset
  • Skader efter fygesne, der trænger ind i huset
  • Skader efter kloak- og grundvand, der stiger op i huset
  • Skader efter vand, der drypper fra synlige rør

Udvidet vandskade er altså et godt supplement til din husforsikring, hvis du vil være ekstra godt dækket.

Den kan ikke tilvælges Fritidshusforsikringen.

Dækningen omfatter skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. Du får dækket udgifter til undersøgelse og reparation af skader.

I vægge, gulve og lofter kan der være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Med rør- og kabeldækning er du sikret – også ved følgeskaderne. Det kan fx være, hvis gulvet skal brækkes op for at kunne reparere et brud på gulvvarmen i badeværelset.

Når du er i gang med at opføre et hus, er der materialer og et hus under opførelsen på din grund, som er værdifulde. Med dækningen Bygning under opførelse er du forsikret i tilfælde af

 for eksempel brand, storm, lynnedslag, som giver skader på den ufærdige bygning og byggemateriale.

Med indbodækningen, som kun gælder for Fritidshus, er du sikret ved indbrud, eller hvis dit indbo bliver ødelagt i forbindelse med en skade på dit fritidshus. Forsikringen dækker alle private ejendele, som hører til det normale

udstyr i et fritidshus, herunder cykler, som er aflåst med en godkendt lås.

Vær opmærksom på, at ejendele, du tager med fra din helårsbolig, som udgangspunkt er dækket af din almindelige indboforsikring.

Småskader er et tilvalg, som kun gælder Fritidshus, og som giver dig erstatning ved pludselige og uventede skader. Det kan fx være, hvis du taber et glas rødvin i sofaen og laver en stor plet, eller taber en tung genstand på et bord med glasplade, som får glaspladen til at knække.

Dækningen er især relevant, hvis du udlejer dit hus. Du er nemlig også forsikret mod tyveri og hærværk, som er begået af en lejer.