Bilforsikring

Med en bilforsikring hos Privatsikring sammensætter du selv din bilforsikring, så den passer til dig og din bil.

Hvad er specielt for Privatsikrings Bilforsikring?

En bilforsikring dækker skaderne på din bil. Men der er mange andre faktorer, der betyder noget, når du er involveret i et færdselsuheld med bilen. Herunder kan du læse om de forskellige typer forsikringer og se hvordan de dækker. Du kan tilvælge en række ekstra dækninger, som alle er samlet nederst på siden.

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpligtig, hvis du har en bil. Den dækker, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres køretøjer med din bil.

Delkasko

Delkaskoforsikring dækker mange af de skader, der sker på bilen, når du ikke kører i den, fx tyveri, glasskader, brand og hærværk. Delkasko har mange af de samme fordele som fuld kasko, men er selvfølgelig billigere. Anbefales generelt til ældre biler.

Kasko

Kaskoforsikring dækker stort set alt, der kan ske med din bil. Uanset om skaderne opstår ved et færdselsuheld, tyveri, brand eller hærværk. Oplagt, hvis du køber en nyere bil, du gerne vil passe godt på.

Sådan er du dækket

Grunddækninger:

Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Vi dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre mennesker og deres ting,
mens du kører. Dækningen gælder også dine medpassagerer.
Færdselsuheld
Vi dækker skader på din bil, hvis du bliver involveret i et færdselsuheld.
Tyveri og hærværk
Du får erstatning, hvis din bil bliver stjålet eller udsat for hærværk.
Brand
Du får erstatning for skader på din bil, som skyldes brand, eksplosion eller lynnedslag.
Nedstyrtende genstande
Vi dækker, hvis din bil får en skade, fordi den bliver ramt af nedstyrtende genstande
– fx hvis en gren falder ned og skader bilen.
Psykologisk krisehjælp
Tilbydes hvis skaden er dækket af forsikringen og ens liv har været i fare under et biluheld.
Fejltankning
Dækker bugsering, tømning og rensning af tank.

Udvalgte services:

Ansvar Delkasko Kasko
Bilhenter
Hvis din bil lovligt kan køre videre efter uheldet, henter vi den, leverer en lånebil
og returnerer din reparerede bil.*
Lånebil
Vi låner dig en bil, mens din egen bliver repareret efter en kaskoskade.*
Et års ekstra garanti på reparation af kaskoskader ved Bilhenter
I alt får du tre års garanti.*
Fri reparation af stenslag
Vi udbedrer stenslag i forruden, uanset om du er hjemme eller på arbejde.

Mulige tilvalg:

Ansvar Delkasko Kasko
Selvrisikodækning
Du slipper for at betale selvrisiko for visse typer skader, fx udskiftning af forruden,
hærværk, påkørsel af dyr og parkeringskader (ved påkørsel).**
Vejhjælp
Vi dækker hjælp på stedet, hvis din bil ikke vil starte, eller du går i stå midt på vejen.
Førerplads
Som fører af bilen får du erstatning ved solouheld, dvs. uheld, der ikke involverer
andre trafikanter.
Afleveringskasko ved leasing
Vi dækker visse kaskoskader på leasede biler, fx en lille bule,
der konstateres ved aflevering af bilen
Trinsikring***
Du er sikret mod at rykke til et dyrere pristrin efter visse typer skader, fx skader
på bilens ruder eller skader, der skyldes tyveri eller hærværk.
Udvidet trinsikring***
Du er sikret mod at rykke til et dyrere pristrin uanset typen af skade. 

* Gælder kun, hvis du benytter et af vores fordelsværksteder.
** Vi dækker når din bil er blevet påkørt af ukendt skadevolder, mens bilen har holdt parkeret.
*** Kun for Trinbilister.

*Elitebilist

Sådan bliver du elitebilist

Læs mere

Som ny bilist bliver du forsikret som Trinbilist. Det betyder, at prisen på din forsikring falder år for år, når du kører skadefrit, men stiger, hvis du får en skade. Er du over 25 år og har kørt skadefrit i bare tre år med en kaskoforsikring, kan du blive Elitebilist. Herefter ændrer prisen sig ikke (udover indeks), selvom du får en skade.

3 år uden skader
= elitebilist

Trinbilist

Bonusreguleret forsikirng

Læs mere

Som trinbilist har du en bonusreguleret bilforsikring. Forsikringen kan vælges med ansvar alene, med ansvar og delkasko eller med ansvar og kasko. Ansvar dækker de skader, du forvolder i trafikken. Kasko og delkasko giver erstatning for skader på din egen bil, dog dækker delkasko ikke kørsels- og påkørselsskader.

Bonusregulering betyder, at du stiger i præmie, hvis du selv er helt eller delvis skyld i skaden. Præmien kan også stige, selv-om du ikke har skylden, f.eks. hvis du bliver påkørt, og skadevolderen forsvinder.

Prisen falder år for år når du kører skadefri - men stiger hvis du
får en skade

Rødt og grønt kort til ferien

Hent og print selv

Læs mere

Når du kører til udlandet i bil

Det røde kort er bevis for, at bilen er kaskoforsikret og giver ret til redningshjælp fra SOS International.
Det grønne kort er bevis på, at bilen er ansvarsforsikret.

 • Du behøver ikke at medbringe det grønne kort inden for EU's grænser og i Norge, Island, Schweiz, Kroatien og Andorra
 • De lande, der kræver det originale grønne kort er listet hos DFIM

Ifølge Forsikringsoplysningen behøver du ikke længere at medbringe det røde kort fysisk. Du kan nøjes med at huske telefonnummeret til SOS International +45 70 10 50 52.



Du kan få kortene på følgende måder:

1. Hent det røde kort som applikation til din smartphone - app'en indeholder alt, du behøver på turen inkl. GPS, der kan vise nøjagtigt hvor dit køretøj befinder sig i tilfælde af uheld, så du hurtigt kan få lokal assistance

Du kan altid få hjælp fra SOS International, hvis du har problemer i udlandet
Ring på tlf. +45 70 10 50 52.

2. Print det røde kort - så skal du ikke vente på, at det kommer med posten

3. Print det grønne kort - så skal du ikke vente på, at det kommer med posten - vejledning



Husk at medbringe den originale registreringsattest

En fotokopi er ikke god nok. Hvis du bliver stoppet uden den originale registreringsattest, kan du risikere at myndighederne beder dig forlade landet. De nye registreringsattester består af en del I og en del II. Her er det del I, du skal tage med.

Har du været ude for et uheld i udlandet?
Hvis du har været ude for et færdselsuheld i udlandet og ikke selv er ansvarlig, er det vigtigt at få disse oplysninger om modparten:

 • Navn
 • Navn på forsikringsselskab
 • Registreringsnummer
 • Nationalitet på bilen
 • Mærke og model på bilen
 • Dato, sted og land for uheldet
 • Navn + adresse på evt. vidne(r)

Hvis modparten kører i lastbil med trailer er det også vigtigt at få registreringsnummeret på hovedvognen.

Du kan med fordel udfylde den internationale skadeanmeldelsesblanket (på dansk) og underskrive den sammen med modparten. Dine oplysninger eller blanketten skal du videregive til dit forsikringsselskab, når du anmelder skaden.

(fra DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)

Vi anbefaler at du printer blanketten hjemmefra og har den liggende i handskerummet.

Selvrisikodækning kan vælges til både Trinbilistforsikring og Elitebilistforsikring. Selvrisikodækning medfører, at du ikke skal betale selvrisiko ved følgende skader på bilen:

 • Glasskader (ruder, spejle og lygter)
 • Hærværk
 • Indbrud
 • Tyveri
 • Brand
 • Nedstyrtende genstande
 • Påkørsel af dyr

Når du har tegnet Selvrisikodækning, skal du heller ikke betale selvrisiko, hvis bilen påkøres af ukendt skadevolder, mens bilen holdt parkeret.

Få hurtig og professionel hjælp med Privatsikring Vejhjælp, hvis uheldet er ude. Du får akut hjælp på stedet, fx brændstofudbringning, starthjælp og hjulskifte.

Kan din bil ikke repareres på stedet, bliver den kørt på værksted kvit og frit.

Læs mere

Førerpladsdækningen i Privatsikring sikrer dig præcis de samme erstatningsmuligheder i en solo-ulykke, som du ville have haft hos en modpart ved et sammenstød. Erstatningerne fra Førerpladsdækningen fastsættes nemlig efter den samme lov: Lov om Erstatningsansvar.

Dermed kan du også ved solo-ulykker få erstatning for helbredelsesomkostninger, tabt arbejdsfortjenste, »svie og smerte« i en sygemeldingsperiode. Hvis ulykken giver varige personskader, kan du også få erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne.

Ved dødsfald betaler Førerpladsdækningen forsørgertabserstatning og begravelsesomkostninger. Erstatningerne efter en solo-ulykke kan tilsammen løbe op i over 6 mio. kroner!

Ca. hver femte uheld er et solo-uheld.


Eksempel på erstatning efter solouheld


Alder: 28 år

Årsløn før: 300.000 kr.

Sygemeldt 15 mdr. pga. brækket ryg

Efter 15 mdr. vurderes varigt mén til 20 %

Efter 15 mdr. påbegyndes skånejob – varigt erhvervsevnetab vurderet til 40%

Situationen uden førerpladsdækning


1. - 90. dag: Fuld løn 75.000 kr.

90. - 420. dag: Dagpenge Ca. 195.520 kr.

Tab: 104.480 kr.

1. - 420. dag: Svie/smerte 0 kr.

Efter 15. mdr.:
Varig mén 20 % 0 kr.
Erhvervsevnetab 40 % 0 kr.



Situationen med førerpladsdækning


1. - 90. dag: Fuld løn 75.000 kr.

90. - 420. dag: Dagpenge Ca. 195.520 kr.

Udbatalt tabt arbejdsfortjeneste 104.480 kr. fra forsikringen
Tab: 0 kr.

1. - 420. dag: Svie/smerte = 71.400 kr. fra forsikringen

Efter 15. mdr.:
Varig mén 20 % = 150.400 kr. fra forsikringen
Erhvervsevnetab 40 % = 1.200.000 kr. fra forsikringen

Hent brochure

Har du en leasingbil med en kaskoforsikring, kan du tilvælge afleveringskasko, der sikrer dig mod en række uforudsete udgifter, når du afleverer din leasingbil efter endt leasingperiode.

 • Dækningen har en fast pris på 499 kr. om året
 • Dækker de små skader, som ikke kan regnes for kaskoskader - fx ridser og skrammer, der er kommet pludseligt og uforudset.
 • Dækker biler mellem 12 og 37 måneder på afleveringstidspunktet og som har kørt op til 120.000 km.
 • Dækker skader op til 5.000 kr og med en samlet erstatning på op til 25.000 kr.

Denne dækning kan tilkøbes en Trinbilistforsikring og gør, at din præmie ikke stiger efter følgende skader på bilen:

 • Glasskader (ruder, spejle og lygter)
 • Hærværk
 • Indbrud
 • Tyveri
 • Brand.

Trinsikring bør kombineres med Selvrisikodækningen.

Med denne tilvalgsdækning stiger du ikke i præmie i forbindelse med en skade. Du bliver stående på dit nuværende præmietrin.

Normalt rykker man trin tilbage efter en belastende skade f.eks. påkørsel af en anden bil, og det medfører en betydelig præmiestigning. Udvidet trinsikring kan vælges af alle, uanset hvor mange år du har kørt skadefri.

Vi samarbejder med autoriserede værksteder over hele landet, som vi har mange års gode erfaringer med.

Det betyder, at vi kan give dig en rigtig god service og en garanti for høj kvalitet ved reparation af din bil efter en kaskoskade. Du kan bare vælge et af vores Fordelsværksteder - så får du blandt andet fri lånebil i reparationsperioden samt servicen Bilhenter,

hvor vi tilbyder at hente og bringe din egen bil til og fra værkstedet og tager en lånebil med frem og tilbage. Så kan du helt spare turen til værkstedet.

Hent brochure

Bilhenter*
Bilhenter er en service, som du kun kan få hos Privatsikring. Får du en kaskoskade, som ikke er akut, afleverer vi nemlig en lånebil hjemme hos dig, mens vi kører din egen bil til og fra værkstedet. Nemt og enkelt.


*Vejhjælp tilbydes desværre ikke på Grønland og Færøerne. Bilhenter og Lånebil fås kun på brofaste øer.

Læs mere her

Lånebil*
Lånebilen har du så længe din egen bil er til reparation på et af vores fordelsværksteder. Du kan køre op til 100 km om dagen på vores regning, og du betaler kun for benzin og valgfri forsikring mens du bruger den.

Glasskader, der kan repareres, koster dig ikke noget, når du har kaskoforsikring på bilen. Så hvis du får et stenslag, kontakter du bare Privatsikring, og så er den sag klaret – helt gratis.

Særlige fordele

 • Med en Selvrisikodækning slipper du for at betale selvrisiko ved fx udskiftning af forruden, hærværk, påkørsel af dyr og parkeringsskader (ved påkørsel)*
 • Bilhenter ved kaskoskader – hvis din bil stadig kan køre efter uheldet, henter vi den, leverer en lånebil og returnerer din reparerede bil**
 • Fri reparation af stenslag i forruden – har du en kaskoforsikring, udbedrer vi stenslaget, hvor det passer dig bedst
 • Elitebilist efter kun tre år – du har mulighed for at blive Elitebilist og får dermed fast pris på din forsikring, når du er over 25 år og har kørt skadefrit i tre år med en kaskoforsikring
 • Lånebil ved kaskoskader – vi sørger for en lånebil, mens din egen er på vores fordelsværksted efter en kaskoskade**
 • Et års ekstra garanti på reparation af kaskoskader – når du benytter Bilhenter får du i alt tre års garanti.

* Vi dækker når din bil er blevet påkørt af ukendt skadevolder, mens bilen har holdt parkeret.

** Læs de detaljerede vilkår for Bilhenter og Lånebil her