Førerpladsdækning

Næsten hver 5. uheld er et solouheld

Førerpladsdækningen i Privatsikring sikrer dig præcis de samme erstatningsmuligheder i en soloulykke, som du ville have haft hos en modpart ved et sammenstød. Erstatningerne fra Førerpladsdækningen fastsættes nemlig efter den samme lov: Lov om Erstatningsansvar.

Dermed kan du også ved soloulykker få erstatning for helbredelsesomkostninger, tabt arbejdsfortjenste, »svie og smerte« i en sygemeldingsperiode. Hvis ulykken giver varige personskader, kan du også få erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne.

Ved dødsfald betaler Førerpladsdækningen forsørgertabserstatning og
begravelsesomkostninger. Erstatningerne efter en solo-ulykke kan
tilsammen løbe op i over 6 mio. kroner!

Ved solouheld

 • Alder: 28 år
 • Årsløn før: 300.000 kr.
 • Sygemeldt 15 mdr. pga. brækket ryg
 • Efter 15 mdr. vurderes varigt mén til 20 %
 • Efter 15 mdr. påbegyndes skånejob – varigt erhvervsevnetab vurderet til 40%

Så stor er forskellen

Med førerpladsdækning

Fra første dag:

 • 1. - 90. dag: Fuld løn: 75.000 kr.
 • 90. - 420. dag: Dagpenge: ca. 195.520 kr.
 • Førerpladsdækningens Tabt arbejdsfortjeneste: 104.480 kr.
  Tab: 0 kr.
 • 1. - 420. dag: Svie/smerte: + 71.400 kr.

Efter 15. mdr.:

 • Varig mén: 20 % + 150.400 kr.
 • Erhvervsevnetab: 40 % + 1.200.000 kr.

Uden førerpladsdækning

Fra første dag:

 • 1. - 90. dag: Fuld løn: 75.000 kr.
 • 90. - 420. dag: Dagpenge: ca. 195.520 kr.
  Tab: 104.480 kr.
 • 1. - 420. dag: Svie/smerte: 0 kr.

Efter 15. mdr.:

 • Varig mén: 20 % 0 kr.
 • Erhvervsevnetab: 40 % 0 kr.