Hvordan dækker rejseforsikringen?

Forsinkelse og aflysning

Dækker rejseforsikringen nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet aflyser flyvningen?

Nej, det er ikke dækket af rejseforsikringen. Det er flyselskabets ansvar at kompensere dig og/eller sikre, at du kommer frem til din destination. Læs mere om dine rettigheder ved flyaflysninger.

Dækker rejseforsikringen mine udgifter til opholdet, hvis flyet er forsinket eller aflyst?

Har du en forsinkelse på mere en 6 timer og er årsagen til forsinkelsen/aflysningen klimatiske forhold eller mekaniske årsager, kan der været dækning for ekstra udgifter til ophold og forplejning.

Dækker afbestillingsforsikringen ved flyaflysninger?

Nej, afbestillingsforsikring dækker ikke, hvis flyselskabet aflyser eller ændre på din rejseplan.

Dækker rejseforsikringen udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er forsinket eller aflyst?

Har du en forsinkelse på mere en 6 timer og er årsagen til forsinkelsen/aflysningen klimatiske forhold eller mekaniske årsager, kan der været dækning for ekstra udgifter til ophold og forplejning.

Dækker rejseforsikringen tabt arbejdsfortjeneste ved forsinket hjemkomst pga. flyaflysninger?

Nej, det dækker rejseforsikringen ikke. Men der kan søges kompensation hos flyselskabet. Læs mere her.

Forsinket bagage

Hvordan er jeg dækket, hvis min bagage bliver forsinket?

Hvis din bagage er forsinket i mere end 6 timer i forhold til din ankomst dækker forsikringen rimelig og nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler mens forsinkelsen finder sted. Se i din police hvad beløbsgrænsen er. Når du kommer hjem fra din ferie, laver du en anmeldelse og indsender du rejsedokumentation, PIR-rapport fra lufthavnen og kvitteringer for køb. Skyldes forsinkelsen strejke, er der ingen dækning.

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med på grund af strejke?

Nej bagageforsinkelse som skyldes strejke er ikke dækket af rejseforsikringen. Du vil dog formentlig være berettiget til kompensation fra flyselskabet.
Du kan læse mere hos Trafikstyrelsen.

Konkurs og strejke

Dækker min rejseforsikring, hvis flyselskabet strejker?

Nej, forsinkelser og aflysninger,  som skyldes strejke er ikke dækket af rejseforsikringen. Du vil dog formentlig være berettiget til kompensation fra flyselskabet.
Du kan læse mere hos Trafikstyrelsen.

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med på grund af strejke?

Nej bagageforsinkelse som skyldes strejke er ikke dækket af rejseforsikringen. Du vil dog formentlig være berettiget til kompensation fra flyselskabet.
Du kan læse mere hos Trafikstyrelsen.

Dækker rejseforsikringen nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet strejker eller går konkurs?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke, hvis der er tale om strejke. Her har flyselskabet pligt til at få dig frem til din destination samt dække merudgifter til ophold og fortæring. 

Går flyselskabet konkurs, dækker vi dog udgift til ny hjemrejse, hvis flyselskabet er gået konkurs efter udrejse og inden din hjemrejse, og du ikke kan få udgiften dækket via Rejsegarantifonden.

Du kan læse mere hos Trafikstyrelsen.

Dækker rejseforsikringen udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er aflyst pga. strejke?

Nej, det er ikke dækket af rejseforsikringen. Det er flyselskabets pligt at dække merudgifter til ophold og fortæring og evt. lokal transport. Du kan læse mere her.

Dækker rejseforsikringen mine udgifter til opholdet, hvis flyselskabet strejker?

Nej, det er ikke dækket af rejseforsikringen. Ved mange reservationer vil der være mulighed for at annullere inden ankomsten, hvorfor du bør forsøge at kontakte dit hotel/feriebolig.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis jeg ikke kan komme afsted pga. strejke?

Nej, afbestillingsforsikringen dækker ikke, hvis man ikke kan komme afsted pga. strejke. Det er flyselskabets ansvar at få dig frem til din destination. Læs mere om dine rettigheder ved strejke.

Hvis du misser flyet...

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg ikke når mit fly, fordi der er lange køer i lufthavnen?

Hvis du uforskyldt og uden at kunne forudse eller afhjælpe det, ikke når dit fly i lufthavnen, dækker forsikringen ekstra ordinære udgifter til indhentelse af din rejserute.

Det betyder, at er du kommet i lufthavnen i rigtig god tid, men køerne er så ekstraordinært lange, at du ikke når dit fly, dækker rejseforsikringen udgiften til en ny flybillet, hvis flyselskabet ikke tilbyder at ombooke din billet til en senere afrejse eller tilbyder dig en ny flybillet.    

Du skal altid i sådan en situation kontakte SOS Alarmcentral, der kan vurdere om rejseforsikringen dækker, og hjælpe med at finde nye flybilletter.