Om Privatsikring

Om os

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S har indgået et samarbejde med Lokale Pengeinstitutter, Østifterne, Nykredit, SparNord og Arbejdernes Landsbank om tegning af forsikringer til privat- og erhvervskunder. Det betyder at du kan ordne dine bankforretninger og forsikringer det samme sted. Pengeinstituttet tager sig af selve tegningen, og Privatsikring ordner skadebehandlingen og alt det forsikringstekniske.

  • Hos Privatsikring får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder nemlig dækninger, skadebehandling og service ud over det sædvanlige.
  • Du bestemmer selv selvrisikoen og sammensætningen af de enkelte dækninger; derfor bestemmer du også selv prisen på dine forsikringer.
  • Ønsker du forsikringsgennemgang eller har du spørgsmål eller ændringer til dine forsikringer, er du meget velkommen til at ringe til dit pengeinstitut.
  • Hos Privatsikring tager vi et bæredygtigt ansvar.
  • Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis vi går konkurs.
  • Vi er et datterselskab til Alm. Brand Forsikring A/S. Tidligere var vi et datterselskab til Codan Forsikring A/S, indtil de to selskaber fusionerede den 31. marts 2024. Sammen med Erhvervssikring, Alm. Brand og Codan er vi Alm. Brand Group – Danmarks næststørste forsikringskoncern.

Drejer din henvendelse sig om en skade, kan du anmelde den her eller kontakte Privatsikring.

Læs mere om Alm. Brand Group

Læs mere om Alm. Brands opkøb af Codan og Privatsikring

Læs mere om Codan

Se om vi samarbejder med
dit pengeinstitut

Virksomhedsinformation

Forsikringsformidler

Forsikringsformidlere skal have ansøgt om tilladelse som forsikringsformidler hos Finanstilsynet, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsformidleren, der ifølge lovgivningen har pligt til at ansøge om tilladelse. En forsikringsformidler formidler produkter for et eller flere forsikringsselskaber. Privatsikring opererer med forskellige samarbejdsmodeller og der er derfor ikke alle Privatsikrings samarbejdspartnere som er at betragte som forsikringsformidlere

Som led i lovgivningen, er forsikringsformidlere forpligtiget til at videregive visse oplysninger til deres kunder inden indgåelse af en forsikringsaftale.

Læs mere

Svindel og efterforskning

Vi behandler ca. 36.000 skadesager om året, hvor vi sørger for at hjælpe vores kunder videre gennem en effektiv skadebehandling og erstatning i henhold til policens dækningsvilkår.
Hvis vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om forsøg på forsikringssvindel, kan vi iværksætte en nærmere undersøgelse. Vi tager forsikringssvindel meget alvorligt, da vi ikke finder det rimeligt, at vores ærlige kunder skal være med til at betale for erstatninger til uærlige kunder, der begår forsikringssvindel.

Principper for efterforskning af forsikringssvindel
Privatsikring følger Forsikring & Pensions kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel

Privatsikring overholder de regler, der følger af dansk ret, herunder regler i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed.
Privatsikrings undersøgelser står altid i rimeligt forhold til omfanget af den formodede svindel

Brug af videoobservation
I sager, hvor vi har bestyrket mistanke om forsikringssvindel – og hvor vi har undersøgt anden tilgængelig dokumentation – vælger vi i sjældne tilfælde at videoobservere.

Videoobservationer foretages af fastansatte og erfarne Privatsikringmedarbejdere. De er alle tidligere politifolk, der kender reglerne på dette område. De er ikke provisionslønnede eller aflønnet på anden vis, der kan bringe deres objektivitet i fare.

Læs mere om branchens fokus på forsikringssvindel
 
Læs Forsikring og Pensions analyse af danskernes syn på forsikringssvindel

Bestyrelse og organisation

Bestyrelsen består af:

Kim Bai Wadstrøm (formand)
Andreas Ruben Madsen (næstformand)
Jan Kondrup
- Som uafhængigt medlem med særlige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen har bestyrelsen udpeget Jan Kondrup. Det er bestyrelsens vurdering, at Jan Kondrup opfylder uafhængighedskravet i henhold til revisionsudvalgsbekendtgørelsen.

Direktionen består af:

Mads Foged