Storm

Nogle gange er det nok at tænke sig om for at undgå en skade.
Andre gange skal der mere håndgribelige råd til.

Her finder du gode råd om, hvad du kan gøre før, under og efter en storm.

Før stormen

Langsigtede løsninger før storm

 • Murede gavltrekanter skal være sikkert fastgjort til tagkonstruktionen.
 • Tjek at tagantenner er ordentligt fastgjort – barduner og fastgørelse i mur må ikke være rustne.
 • Tjek at der ikke er løse dele ved skorstene.
 • Tjek at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage – og at eventuel understrygning er intakt, samt at tagstensbinderne ikke er rustet over.
 • Fastgør løse tagplader/løse tagsten.
 • Tage af stålkonstruktion skal være fastgjort sikkert til bygningen. Kontakt en rådgivende ingeniør herom.
 • Har du store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus, så overvej om de ikke burde fældes. Er de syge eller har de rådne eller løstsiddende grene, skal træet/grenen fjernes.


Her og nu, når der er varslet storm

 • Følg vejrmeldingen på www.dmi.dk, i radioen eller på tv.
 • Fjern løse genstande udenfor huset, fx parasol og havemøbler. Det, der ikke kan fjernes, kan du måske binde sammen.
 • Knækkede eller visne grene, der endnu ikke er faldet ned, bør fjernes, hvis de er til fare for personer, bil eller hus.
 • Luk porte, døre og vinduer.
 • Er der bygninger under opførelse eller større udvendig reparationsarbejde i gang:
  - Fastgør presenninger og/eller de kraftige net
  - Tjek stilladser
  - Afstiv byggematerialer, der kan vælte
  - Afstiv nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.
 • Hav aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme - fx. er på ferie
 • Hvis taget skades, så fjern de indbogenstande, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne eller sne. Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag medens det stormer – det kan være farligt for dig!
 • Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps kan du vælge, at ringe til dem.

Under stormen

 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt
 • Bliv inden døre
 • Hav batterilygte parat, hvis strømmen forsvinder
 • Får taget en skade, så fjern hurtigt indbogenstande på loftrum. så de ikke bliver ødelagt, hvis det fx begynder at regne eller sne.
 • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt for dig
 • Får dit hus en alvorlig skade under stormen, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Hvis du har abonnement hos et redningskorps, så ring til dem.

Efter stormen

Hvis du har haft en skade

 • Kontakt os hurtigst muligt. Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er.
 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
  - Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning.
  - Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve.
  - Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
 • Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation. Tag fotos af eller film med din mobil af det, der er ødelagt.

Har du fået stormskader, du ikke selv kan klare?
Kontakt hurtigst muligt den skadeservice partner, der dækker dit område.

Kontakt os hurtigst muligt
Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade