Forsikringer til studerende hos Privatsikring

Er du studerende, kan du få 10 % rabat på din ulykkes- og indboforsikring

Som studerende er der masser af ting at tage stilling til. Måske skal du etablere dig et nyt sted, måske skal du endda flytte by og tage hul på et helt nyt kapitel i din tilværelse. Så er forsikringer sandsynligvis langt nede på prioriteringslisten. Men det giver god mening at blive godt forsikret, så du får et sikkert fundament i hverdagen.

For at imødekomme netop studerendes behov, tilbyder vi 10 % rabat hvis du samler din ulykkes- og indboforsikring hos os. Har du også din bilforsikring hos os, får du gratis førerpladsdækning med i købet. 

En god kombination, der kommer hele vejen rundt om de mest almindelige forsikringsbehov. Så er både du og dine ting godt forsikret. 

Vi ønsker dig held og lykke med dit studieliv.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores forsikringer, eller har du spørgsmål til en forsikring, du allerede har, skal du kontakte din rådgiver enten i dit pengeinstitut eller servicecenter.

Kontakt din rådgiver

Få indbo-, ulykkes- og verdensrejseforsikring fra 655,- i kvartalet

Enhver kan fortælle dig, at det er vigtigt at være forsikret. Men hvem hjælper dig med at finde præcis de forsikringer, der passer til dig? Vi har sammensat en forsikring, der dækker det hele for dig, der er studerende.

Indbo inkl. verdensrejse

Indbosum: 501.000 kr.
Generel selvrisiko: 1.252 kr.
Verdensrejseforsikring
Ansvarsforsikring
Retshjælp

Priser for maks. 2 personer i husstanden pr. år

Ulykkesforsikring

Invaliditetssum: 500.000 kr.
Dødsfaldssum: 50.000 kr.
Tillægserstatning: Fra 30 %
Méngradserstatning: Fra 5 %
Tandskadedækning

Priser pr. år pr. person

Alle beløb er 2021-priser og er inkl. skatter, afgifter, lovbestemte bidrag og opkrævningsgebyr. Bemærk, at vi opkræver lovbestemte bidrag på din første betaling. Desuden skal du være opmærksom på, at prisen hvert år bliver indeksreguleret efter lønindeks for den private sektor. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se vores betingelser nedenfor og gebyrer her.

Samlet årlig pris inkl. afgifter og gebyrer
2.619,-

Hvad kan du vælge?

Forsikringer

Indboforsikring

En indboforsikring dækker, hvis dine ting går i stykker, eller hvis der sker indbrud i din lejlighed. Indboforsikringen indeholder også ansvarsforsikring, som dækker dig, hvis du kommer til at lave skade på andre personer eller deres ting.

Indbo

Vi dækker, hvis dine ting bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand og hærværk eller under en vandskade efter skybrud.

Ansvar

Hvis du ved et uheld skader andre eller deres ting, hjælper ansvarsdækningen dig, fx hvis du kommer til at vælte en cyklist, som brækker armen eller får ødelagt sine briller.

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i visse private retssager, fx i erstatningssager, eller hvis du får problemer med din udlejer.

Elskade

Får du skader på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, fx tv og computer efter kortslutning, overspænding eller lynnedslag, er du også dækket. Forsikringen dækker dog ikke skader på mobiltelefoner og tablets der skyldes, at de er blevet udsat for vand eller fugt.

Til din indboforsikring anbefaler vi at du tilvælger:

  • Glas og sanitet
  • Cykel
  • Elektronik

Ulykkesforsikring

Du er dækker hele døgnet, hvis der skulle ske dig noget på studiet og i din fritid.

Varigt mén
Hos Privatsikring er du dækket allerede ved 5 procent varigt mén efter en ulykke. Erstatningen kan bidrage til at gøre livet efter ulykken lidt lettere. Vores definition af en ulykke er en pludselig hændelse, som forårsager personskade. Ganske enkelt.
Psykisk varigt mén
Vi dækker psykisk varigt mén efter en ulykke, hvis du har været udsat for personskade eller været i direkte fare for personskade.

Fysioterapeut eller kiropraktor
Har du været ude for en ulykke, der giver dig varigt mén? Så dækker vi genoptræningsforløb hos fysioterapeut eller kiropraktor.
Krisehjælp
Udsigten til varigt mén efter en ulykke kan være et hårdt slag for psyken. Derfor dækker din ulykkesforsikring hos Privatsikring også behandlinger hos en psykolog eller en speciallæge i psykiatri, hvis du har brug for det efter ulykken.

Til din ulykkesforsikring anbefaler vi at du tilvælger:

  • Tandskade
  • Strakserstatning
  • Medforsikret

Tilvalg til forsikringer

Tilvalg til indboforsikring

Glas og sanitet

Glas og sanitet vil dække, hvis du fx. taber tekoppen på den keramiske kogeplade, som smadrer. Den dækker også skader på  håndvasken og toilettet. 

Bemærk: Dette tilvalg er mest relevant for dig, der bor i lejebolig og ikke har glas- og sanitetsdækning som en del af din lejekontrakt.

Elektronik

Til din indboforsikring kan du tilvælge elektronikdækning, der dækker hvis du fx kommer til at vælte din cola ned i tastaturet og din computer bliver ødelagt, eller hvis du taber din telefon.

Cykel

Hvis din cykel bliver stjålet, dækker forsikringen, hvis der er tale om indbrudstyveri eller, hvis den har været låst med en godkendt lås. 

Har du en særligt dyr cykel, kan du forsikre den ved at tilvælge udvidet cykel. Så er du dækket, hvis din cykel bliver ødelagt i forbindelse med fx et cykelstyrt.

Læs om øvrige tilvalg her

Tilvalg til ulykkesforsikring

Tandskade

Falder du fx på cyklen og slår en tand ud, hjælper vi dig med regningen ved tandlægen.

Strakserstatning

En ulykke kan vende op og ned på mange ting i en travl hverdag, og her kan det gøre en forskel med en erstatning, der udbetales hurtigt efter ulykken. Måske er der behov for ekstra transport eller takeaway. Du får hurtigt udbetalt et kontantbeløb på 12.000 kr. ved fx brudskader – også selvom skaden ikke giver varige mén. Hvis der er flere brud ved samme skadestilfælde udbetales der 18.000 kr.

Medforsikret

Du kan vælge at medforsikre én person, der også er studerende. På den måde kan fx din kæreste eller bofælle også få en ulykkesforsikring til studievenlig pris.

Læs om de øvrige tilvalg her

Betingelser

Betingelser for indboforsikring

  • Du skal være mellem 18 og 29 år, når du køber forsikringen.
  • Du skal have en NemKonto i dit pengeinstitut.
  • Du skal være indskrevet på en SU-berettiget, videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse (ikke ungdomsuddannelse) og med maks. 6 måneder til studiestart, når du køber forsikringen.

Sådan er du dækket

Vi dækker dig hele døgnet – på studiet, i din fritid og når du er på ferie.

Indbo

Vi dækker, hvis dine ting bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand og hærværk eller under en vandskade efter skybrud.

Ansvar

Hvis du ved et uheld skader andre eller deres ting, hjælper ansvarsdækningen dig, fx hvis du kommer til at vælte en cyklist, som brækker armen eller får ødelagt sine briller.

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i visse private retssager, fx i erstatningssager, eller hvis du får problemer med din udlejer.

Identitetstyveri

Vi hjælper og rådgiver dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri, fx hvis nogen bruger dit cpr-nummer til at optage et lån i dit navn.

Elskade

Får du skader på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, fx tv og computer efter kortslutning, overspænding eller lynnedslag, er du også dækket. Forsikringen dækker dog ikke skader på mobiltelefoner og tablets der skyldes, at de er blevet udsat for vand eller fugt.

Du kan finde de fulde betingelser til indboforsikringen her.

 

Betingelser for ulykkesforsikring

Invaliditet

Kommer du ud for en ulykke – også når der ikke er andre involveret – og får et varigt mén, dækker forsikringen allerede ved en méngrad på 5 %. 

Du får også hjælp til genoptræning, hvis du fx kommer til skade på cykelturen eller til fodboldtræning.

Tillægserstatning

Kommer du ud for en alvorlig ulykke, der gør dig mindst 30 % invalid, fordobler vi din udbetaling.

Tandskade og tyggeskade

Har du valgt tandskadedækning, dækker vi skade på dine tænder i forbindelse med en pludselig hændelse; men derudover dækker vi også skader på tænderne i forbindelse med spisning, hvis der har været en unormal genstand i maden – fx en sten i rugbrødet.

Sportsskader

Langt de fleste dyrker sport som motionister eller i konkurrence. Og der sker også ulykker ved sport, der kan medføre invaliditet. Vores ulykkesforsikring omfatter de fleste sportsgrene, fx ishockey, ridning, håndbold, fodbold og alm. skiløb.

Boksning, motorløb og bjergbestigning/klatring er det, vi kalder farlig sport, og det dækker vi ikke på den almindelige ulykkesforsikring. Du kan vælge en tilvalgsdækning, hvis du dyrker en farlig sportsgren.

Dødsfald

Dine efterladte får erstatning, hvis du dør som følge af en ulykke.

Du kan finde de fulde betingelser til ulykkesforsikringen her.

Vi du vide mere?

Med Privatsikrings forsikringer til studerende skal du ikke gå og bekymre dig. Sker der noget med dig selv eller dine ting, får du hjælp og erstatning. Du er også dækket, hvis du kommer til at skade andre.

Her finder du forskellige dokumenter, der vedrører vores forsikringer. Læs detaljerne om de forskellige dækninger og tilvalg i forsikringsbetingelserne eller produktinformations­dokumentet, som hurtigt giver dig et overblik og gør det nemt at sammenligne med andre studieforsikringer.

Har du allerede dine forsikringer som studerende hos os, kan du se dine betingelser på Mit Privatsikring, hvor du kan læse vilkår og betingelser for den aktuelle og præcise dækning.